Literárny týždenník 21 – 22/2020

Literárny týždenník 21 – 22/2020

Literárny týždenník 21 – 22 z 3. júna 2020 prináša:

ÚVODNÍK

* Pavol Tomašovič: Slovo ako nádej

HISTÓRIA/VÝROČIE

* Ján Bobák: Ako (ne)plnilo Maďarsko Trianonskú mierovú zmluvu

VÝZVA/ODBER A PREDPLATNÉ

* Podporte Literárny týždenník abonentským odberom domov!:  Predplaťte si Literárny týždenník

ZBIERKA

* Finančná zbierka na podporu Literárneho týždenníka: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 26. 5. 2020)

FEJTÓN

* Teofil Klas: Sú tie peniaze vôbec tam?

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ZAMYSLENIE

* Marian Bodolló: Ako je to s tou nedeľou?

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Štefan Cifra: Obklopujeme sa

REPORTÁŽ/TURISTICKÝ RUCH/KULTÚRA/PAMIATKY

* Janka Martincová: Z Mičinej do Ríma

* Jana Judinyová: Raj na zemi ešte existuje... bulharská Varna (List z Varny)

FILM

* Lukáš Perný: Film o spoločnosti, v ktorej žijeme: El hoyo ako metafora nášho sveta

DIVADLO/RECENZIA

* Milan Polák: Reinhardtove dotyky s Bratislavou (MISTRÍK, Miloš, ed.: Max Reinhardt a Bratislava. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2019, 1. vyd., 256 s., IBSN 978-80-224-1753-2)

VIZUÁLNE UMENIE/MAĽBA/KNIHA/SOCHÁRSTVO

* Ľubica Chriašteľová: Pocta ALBÍNOVI BRUNOVSKÉMU

RECENZIA

* Dušan Mikolaj: Súca aj na pomaľovanie (KOSÁNOVÁ, Katarína – Gregušová, Andrea: Ako umelci vidia svet: Zabav sa s dielami slovenských výtvarníkov: Umenie je hra. Ilustrovala Nataša Štefunková. Bratislava: Slovart, 2020, 1. vyd., 80 s., ISBN 9788055639062)

AKTUALITY

* Plavme sa na ostrov umenia!

* Mnohoraké individuálne cesty

(Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ)

ROZHOVOR/SPEV/HUDBA

* Zhovárame sa s koncertnou speváčkou a učiteľkou výtvarnej výchovy ZUZANOU HOMOLOVOU: * Magické posolstvo baladického folku (zhovára sa Anna Sláviková)

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

Ján Jurčo: Argumentácia

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Jana Šimulčíková: Z nových básní: Plynutie; Postoje; Kmitočet; Pozdrav

* Eva Sisková: Lupene pod nohami; Čajka; Keď som ťa čakala; Skutočnosť; Snívanie pod hviezdami; Byt

DEJINY/OSOBNOSTI

* Daniel Šmihula: Pátranie po ruských potomkoch JANKA FRANCISCIHO – nové zistenia

LITERATÚRA/OSOBNOSŤ/VÝROČIE

* Miroslav Bielik: K nedožitým 85. narodeninám: VILIAM MARČOK v labyrinte literatúry

JAZYKOVEDA/RECENZIA

* Ján Kačala: Jazyk ako nástroj aj zdroj poznania (v krátkej retrospektíve)

RECENZIE

* Jaroslav Rezník: Okno do ruskej historiografie (TULAJEV, Pavel: Slovania. Preklad z ruského originálu Viktor Timura. Nitra: Nitrava, s. r. o., Slavica, o. z., 2020, 1. vyd., 415 s., ISBN 978-80-89869-18-3)

* Pavol Martuliak: Cenný príspevok do pokladnice poznania (PECNÍK, Marcel – RAČKO, Peter: Koruna na rázcestí dejín: Menová reforma v Československu v roku 1919. Banská Bystrica: EDU MEDIA, o. z., v spolupráci so Stredoslovenským múzeom a Agentúrou MP, s. r. o., 2020, 1. vyd., 144 s., ISBN 978-80-973546-1-9)

* Viliam Apfel: Z hĺbky duše (ČOMAJ, Ján: Zločin po slovensky neskutočné príbehy III. Martin: Matica slovenská, 2019, 1. vyd., 312 s., ISBN 978-80-8128-247-4)

* Emil Borčin: Srdcovky MILANA ČECHVALU (* 1940 – † 2019) (ČECHVALA, Milan: Srdcovky z Karlovky (a starého mesta). Hostie: Eben, 2018, 1. vyd., 190 s., ISBN 978-80-971100-4-8)

* Teofil Klas: Faktografické dopĺňanie (Poézia 14. marca: Verše k zrodu slovenskej štátnosti. Zostavil Martin Lacko. Doslov Jozef M. Rydlo. Bytča: Slovenský dejepisný spolok, 2020, 2. dopl. a rozš. vyd., 269 s., ISBN 978-80-973443-1-3; Z vojny proti boľševizmu (1941 – 1945): Verše. Zostavil Martin Lacko. Partizánske: Múzeum ozbrojených zložiek, 2019, 245 s., ISBN 978-80-972515-3-6; Kontrarevolučné verše (1944 – 1945). Zostavil Martin Lacko. Bytča: Slovenský dejepisný spolok, 2020, 171 s., ISBN 978-80-973443-2-0)

KRAJANSKÍ SLOVÁCI

* Martin Prebudila: Deň Cyrila a Metoda v Belehrade

AKTUALITY

* Daniela Suchá: Uctili si svätých solúnskych bratov

FEJTÓN

* Ján Greš: Na Móricka naša vláda nemá

SERVIS

Zo života SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – jún 2020

* 3. 6. 1940 – Viliam Apfel (80)

* 17. 6. 1955 – Marián Červený (65)

* 18. 6. 1940 – Rudolf Zelenay (80)

* 19. 6. 1950 – Ružena Scherhauferová (70)

* 20. 6. 1950 – Alfonz Lukačin (70)

* 21. 6. 1950 – Jozef Bátora (70)

AKTUALITY

* Eva Bachletová: Koncert pre klientov diakonie Umenie pod oknami v Bratislave

SÚŤAŽE

* Ivana Jančulová: Kniha Horného Považia pozná víťazov: Najviac hlasov čitateľov získali Spievanky 2 a Bajkalsko-amurská magistrála

* Miroslav Holečko: Vyhlásili štvrťstoročnicu Gorazdovho literárneho Prešova

* Jubilejný XXV. ročník Gorazdov literárny Prešov (Uzávierka súťaže: 15. októbra 2020)

* Viera Valachovičová-Ryšavá: Úspešný druhý ročník literárnej súťaže Rozlet: Výsledky literárnej súťaže Rozlet

* Alexandra Petrášová: Finalisti Anasoft litera gymnazistov sú známi

NEKROLÓG

* Štefan Cifra: Zomrel BOHUŠ BODACZ, spisovateľ, niekdajší zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka

LiTERÁRIUM

* Ondrej Nagaj: Posmešníky; Nadrapovanie; Pri koryte; S vírusom; Delenie funkcií; Obrázkové časopisy; Nespavosť; Epigram (dvoj)týždňa

* Jozef Bily: Drobničky XXL 

* Danuša Dragulová-Faktorová: (D)rámy na všetko

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Milan Hodál: Epigramy, nielen pandemické: Obmedzenie sociálneho kontaktu; Pred pandémiou

* Ján Grešák: Zádrapky: Poznatok; Zástanca pravdy; Upratovač

* Marta Germušková: Nedokonalizmy

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak; Reštaurácie otvorené; Zostaň doma, mama

* Alexander Scholz: Reflexie  

* Ján Jurčo: Pravdogramy

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* František Ruščák, Prešov: Epištola profesorovi JÁNOVI KAČALOVI

 

Kresby: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi