Úspešný druhý ročník literárnej súťaže Rozlet: Výsledky literárnej súťaže

02.06.2020 17:43

Literárne umenie, občianske združenie (OZ), zavŕšilo druhý ročník literárnej súťaže Rozlet, ktorú vypísali v termíne od 15. 1. do 15. 4. 2020. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci základných škôl, študenti odborných, stredných škôl a gymnázií, zapojení do literárnych krúžkov. Téma celoslovenskej literárnej súťaže bola Ja a svet okolo.

Do súťaže sa zapojilo 137 prispievateľov prózy a poézie, ich príspevky boli rozčlenené do šiestich vekových kategórií. Po prvý raz sa mohli do literárnej súťaže zapojiť aj talentované deti do 10 rokov. Súťaž hodnotila odborná porota zostavená zo slovenských spisovateliek v zložení: Ružena Scherhauferová, Mária Mesárošová, Viera Procházková, Viera Valachovičová-Ryšavá, predsedníčka poroty Mária Mesárošová. Zároveň sa mala možnosť zapojiť do hodnotenia literárnych prác aj širšia verejnosť – hlasovaním online.

Vyhlásenie výsledkov bude uverejnené od 30. 5. 2020 aj na webovej stránke www.literarneumenie.sk. Cieľom OZ Literárne umenie bolo úsilie cielene pomôcť a podporiť aj tých najmenších v literárnej schopnosti a odhaľovať tak talent u detí v najmladšom školskom veku. Veľmi silná bola v tomto ročníku kategória od 10 do 12 rokov.

Súťažiaci v svojich prácach približujú virtuálny a realistický svet okolo seba, s ktorým je dnešná mládež konfrontovaná. Vo väčšine príspevkov riešia svoj život a život rovesníkov v reálnom svete, ktorý sa stáva pre mladých, paradoxne, nebezpečným a, ako je zrejmé z ich prác, plne si tento stav uvedomujú. V zaujímavých príbehoch uplatňujú svoju fantáziu, dávajú na vedomie svoje pocity a autentické vnímanie skutočnosti. Ich predstavivosť sa odráža v pekne rozvinutej obraznosti (podnetne využívajú umelecké prostriedky). Zároveň odhaľujú s úprimnosťou detskej a dospievajúcej duše svoje vnútro, aj prázdnotu, smútok, no i radosť, svetlo, nádej a vieru v dobrý koniec. Vysielajú signál ľudstvu aj slovami veršov Zuzany Džačárovej, ktorá v svojej poézii takto vyjadrila nádherné posolstvo pre človeka: „... usmej sa, človek, na každý deň. Bude Ti vďačná Zem – aj ľud...“

OZ Literárne umenie považuje druhý ročník Literárnej súťaže Rozlet za veľmi úspešný.

VIERA VALACHOVIČOVÁ-RYŠAVÁ

 

VÝSLEDKY LITERÁRNEJ SÚŤAŽE ROZLET

 

VÍŤAZI – HODNOTENIE ODBORNEJ POROTY

Kategória talentovaných detí do 10 rokov Próza: 1. Michaela Čaranová, 2. Sebastian Roy, 3. Mira Staroňová; Poézia: 1. Mira Staroňová, 2. Sebastian Roy, 3. Sebastian Peksa; diplom za najlepšiu báseň do 10. r. na aktuálnu tému: Zachariáš Drobňák: Corona

Kategória 10 – 12 r. Próza: 1. Zachariáš Drobňák, 1. Barbora Hrachovská, 2. Tomáš Zurek, 3. Zora Staroňová; Poézia: 1. Natalia Matoľáková a Nella Rózsová; 2. Ema Jeleňová a Radoslava Bulková 3. Daniel Prekop a Tereza Agnesa Medveďová, 3. Martin Hošták

Kategória 13 – 14 r. Próza: 1. Matúš Dubjel a Ema Adameková; 2. Dominik Peter Stratov a Veronika Sára Gejdošová; 3. Nicola Furdová; poézia: 1. Nikolas Miškovský, 2. Dominik Lackovič, 3. Mia Blchová

Kategória 15 – 16 r. Próza: 1. Ili Ivančová, 2. Nevena Kraviarová, 3. Mária Barnovská; Poézia: 1. Eva Mančíková, 2. Laura Tašková, 3. Zuzana Džačárová

Kategória 17 – 18 r. Próza: 1. Natália Bugošová, 2. Kristína Kobolková, 3. Karolína Cúciková; Poézia: 1. Barbora Langová, 2. Alexandra Gábelová, 3. Branislava Vranić

Kategória 19 – 20 r.: Próza: 1. Magdaléna Martišková, 2. Katharina Maria Šebáková, 3. Ivan Nociar; Poézia: 1. Magdaléna Martišková, 2. Simona Tomajková, 3. Dominika Sýkorová

 

VÍŤAZI – ONLINE HLASOVANIE

Kategória talentovaných detí do 10 rokov – Próza:

1. Sebastian Roy, 2. Norah Pustay, 3. Hanah Pustay; Poézia: 1. Sebastian Roy, 2. Lukáš Vlačuha, 3. Zachariáš Drobňák

Kategória 10 – 12 r. Próza: 1. Zachariáš Drobňák, 2. Kristína Tenkelová, 3. Tomáš Zurek; Poézia: 1. Zachariáš Drobňák, 2. Patrik Hlavačka, 3. Dominika Melišíková

Kategória 13 – 14 r. – Próza: 1. Juraj Ficek, 2. Nikola Furdová, 3. Hana Vorobelová; Poézia: 1. Timotea Wildmanová, 2. Nataly Očovanová, 3. Pavlína Haršániová

Kategórie 15 – 16 r. – Próza: 1. Nevena Kraviarová, 2. Ili Ivančová, 3. Mária Barnovská; Poézia: 1. Eva

Mančíková, 2. Zuzana Džačárová, 3. Laura Tašková

Kategória 17 – 18 r. – Próza: 1. Nikola Macejová, 2. Kristína Kobolková, 3. Karolína Cúciková; Poézia:

1. Dominika Blchová, 2. Viktória Nováková, 3. Karin Peczenová

Kategória 19 – 20 r. – Próza: 1. Katharina Maria Šebáková, 2. Magdaléna Martišková, 3. Ivan Nociar;

Poézia: 1. Aneška Borošová; 2. Dominika Sýkorová; 3. Simona Tomajková

 

Víťazom blahoželáme!