Literárny týždenník 11 – 12/2023

Literárny týždenník 11 – 12/2023

Literárnemu týždenníku v roku 35. výročia jeho vzniku Fond na podporu umenia nepridelil na rok 2023 nijakú dotáciu! Bojujeme za pluralitnú slovenskú kultúru, právo na šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti. Ďakujeme za vašu podporu. Redakcia

 

Literárny týždenník 11 – 12 z 27. apríla 2023 prináša:

MÉDIÁ

* Štefan Cifra, šéfredaktor – za redakciu Literárneho týždenníka: VÝZVA NA PODPORU: Lit erárny týždenník vo vážnom ohrození!

* Redakcia LT, Správna rada KLA: Transparentné využívanie vašich darov a výnosov z inzercie: Zachráňme Literárny týždenník!

GLOSA

* Eva Fordinálová: Vďaka za návrh!

SÚŤAŽ

* Janka Poláková: XXXI. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže JOZEFA BRANECKÉHO pre stredoškolákov a dospelých Studňa sa tajne s dažďom zhovára – PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

AKTUALITY/MÉDIÁ

* Podporte ostrakizovaný Literárny týždenník finančnými darmi alebo filantropickou inzerciou

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 21. 4. 2023)

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie

* Predplaťte si Literárny týždenník (pri abonentskom odbere je cena 1 dvojčísla LT 1,50 €, v stánkovom predaji 2,00 €)

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

LISTÁREŇ

* Štefan Debnár: Sklíčko v mozaike reštrikcií voči našej samostatnosti a štátnosti

* Milan Kupecký: Keď rozhodujú ľudia, ktorí nerozumejú humoru a satire

VÝROČIE/ ŠTÁTNOSŤ

* Jaroslav Rezník: K storočnici Spolku slovenských spisovateľov: Bude kultúrne pôsobiť i naďalej

* Výbory Združení slovenskej inteligencie a Rada osobností: K 30 rokom trvania obnovenej Slovenskej republiky a 33 rokom činnosti Spoločnosti slovenskej inteligencie KORENE: Jubilejné devínske memorandum

Generácie korene

ESEJE

* Pavol Dinka: Esejistické zamyslenie nad dystopickým románom SIBYLLE BERGOVEJ GRM. Brainfuck: Svet, v ktorom žijeme a budeme žiť zajtra, pozajtra...

* Ivan Bindas: Sociálny kanibalizmus

DIVADLO/LITERATÚRA/HUDBA/SPEV

* Dagmar Jordová-Millerová: Divadelná hra Jakub a jeho pán – Pocta Denisovi Diderotovi v troch dejstvách v Astorke: Od Diderota po Kunderu

* Jana Nežatická: Divadlo Andreja Bagara Nitre uviedlo premiéru inscenácie Zlatá Lýra: Nostalgia za výnimočným hudobným festivalom

REPORTÁŽ/KULTÚRNE PAMIATKY/ZAHRANIČIE

* Jana Judinyová: List z hlavného mesta Európy: Mnoho tvárí Bruselu

FILM/OPERA/HUDBA/SÚŤAŽE

* Dagmar Jordová-Millerová: Odovzdávanie cien Slnko v sieti v Slovenskom rozhlase

* Vladimír Blaho: Predveľkonočná vážna hudba: Krása hudby a skvelá interpretácia

SÚŤAŽ/HUDBA

* Festival Konvergencie vyhlasuje 3. ročník skladateľskej súťaže (Uzávierka súťaže 31. 5. 2023): Iniciovať vznik nových diel

VIZUÁLNE UMENIE/JUBILEÁ/MALIARSTVO

* Dušan Mikolaj: K dvojstoročnici PETRA MICHALA BOHÚŇA: Maliar vľúdneho štetca

* Stanislav Hvozdík: Čítanie v tvárach ELEMÍRA HALÁSZA-HRADILA

VÝROČIE/HISTORIOGRAFIA/OSOBNOSŤ

* Ján Bobák: K storočnici prof. RICHARDA MARSINU (* 4. 5. 1923 – † 25. 3. 2021): Obetovaná generácia

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Ján Grešák: Na Matúšovom dvore

GLOSY

* Viera Švenková: Hra s gombíkmi

* Milan Zelinka: Najväčší nezmysel

UMELECKÁ FOTOGRAFIA

* Ján Greš: Jeseň

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Ján Nagajda: Kaplnka; Chuchvalce; Ako husle; Výpalné; Modrý akt; Dávaš mi, Bože; Loď bláznov; Človek vždy miluje; Viem o tom svoje; My sme len muzikanti

* Medailón JÁNA NAGAJDU

* Jana Jablonská: Ešte aspoň raz...: Ešte raz; Symbol priateľstva; Opilec s bicyklom a ja; Opar nad hladinou; Oči

* Medailón JANY JABLONSKEJ

* Milan Lechan: Železná nedeľa

* Peter Mišák: Spomienka ako otvorený list (Milanovi Lechanovi)

* Medailón MILANA LECHANA

RECENZIE

* Jozef Špaček: Revúcke guľky s trpkou príchuťou (SLIACKY, Ondrej: Revúcke guľky. Ilustrácie Mgr. art. Ján Kurinec. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2022, 1. vyd., 127 s., ISBN 978-80-8115-326-6)

* Zlata Matláková: Meno ruže pre HENRICHA BARTKA (Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre. Zostavovatelia: Ján Kačala, Jozef M. Rydlo. Fotografia na frontispise: Literárny archív Slovenskej národnej knižnice v Martine. Bratislava: Vydavateľstvo Post Scriptum v spolupráci s občianskym združením Libri Historiae, 2017, 1.vyd., 290 s., ISBN 978-80-89567-81-2)

* Zlata Matláková: Báseň ako záchrana... (KUZMA, Štefan: Trnavské zápisníky (1 – 3). Trnava: Knižnica Juraja Fándlyho, 2022, 1. vyd., 261 s., ISBN 978-80-88695-78-3)

* Augustín Maťovčík: Slovenské osobnosti Dolnej zeme (Osobnosti dolnozemských Slovákov v literatúre a umení. Editori: Michal Babiak, Pavel Hlásnik, Ľudomila Šomráková, Bianca Unc Nadlac /Rumunsko/: Vydavateľstvo Editura – Ivan Krasko, 2022, 1. vyd., 230 s., ISBN 978-973-107-198-5 , brož)

* Augustín Maťovčík: Odborný seminár o problematike knihy (Kniha: Jej premeny a perspektívy. Zostavili Ivana Poláková a Rastislav Udžan. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica 2022, 1. vyd., 188 s., ISBN 978-80-8227-011-5)

* Jaroslav Rezník: Až do hĺbky tisícročí (PECHO, Štefan: Znovuzrodenie starej vieronauky slovenskej, diel I. Úvod do vieronauky. Ružomberok: Ján Šindléry – TESFO, 2022, 1. vyd., 130 s., ISBN 978-80-8225-010-0)

* Ladislav Hrubý: Realistické prózy o nevšednej každodennosti (KALAMÁR, Ondrej: Kontrola cestovných lístkov. Bratislava, Vydavateľstvo Pars Artem, 2022, 1. vyd., 325 s., ISBN 978-80-89939-38-1)

* Marián Klenko: Vybrúsený intelektuálny koncept. (FARKAŠOVÁ, Etela: O tichu, pomalosti a iných hodnotách. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2022, 1. vyd., 244 s., ISBN 978-80-8202-174-8)

* Mária Bátorová: Znovunájdený čas (HAJKO, Dalimír: Stopy v (mojej) duši. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2022, 1. vyd., 171 s. ISBN 978-80-8202-190-8)

* Mária Bátorová: Avantgardný román plný napätia. (GRUPAČ, Marián: Iný. Košice: Pectus, 2019, 1 vyd., 200 s., ISBN 978-80-89435-35-7)

* Hana Košková: Múdrosť istoty básnika (NAGAJ, Ondrej: Objímanie stromov. Turany: P + M, s. r. o, 2022, 1. vyd., 91 s., ISBN 978-80-89410-48-4)

* Goran Lenčo: Jesenná neha (ZAŤOVIČOVÁ, Iveta: Zjesenievanie. Ilustrácie a obálka: Jana Ágnes Jiřetínská. Martin: Lux libris, 2022, 1. vyd., ISBN 978-80-99997-12-8)

* Imrich Tóth: Na počesť výnimočnej osobnosti (Liberté et patrie: Mélanges offerts à JOZEF M. RYDLO, membre de L’institut Slovaque/Sloboda a vlasť: Jubilejník na počesť JOZEFA M. RYDLU, člena Slovenského ústavu. Zostavili Justín Dudáš, Monique Gay-Šmondrková, Ladislav Vančo. Ilustrácie akad. mal. Ladislav Vančo. Bratislava: Post Scriptum, 2021, 1. vyd., 896 s., ISBN 978-80-8218-022-3)

* Michal Roman: Významný literárnovedný počin (KUBIŠOVÁ, Heda: Letokruhy času v tvorbe JÁNA JURČA. Banská Bystrica: Signis, 2023, 1. vyd., 108 s., ISBN 978-80-99936-42-4)

* Karel Kostka: Splynutie na jeden dotyk (MINAŘÍKOVÁ, Jarmila: Splétání. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Onufrius, 2022, 1. vyd., 80 s., ISBN 978-80-87859-21-6)

* Zlata Matláková: Povesti z Petrovca alebo Kolovrat a dobre nabrúsený jazyk (BENKOVÁ, Viera: Drevená koza: Povesti a príhody z Petrovca. Ilustrácie: Mária Štefanková. Báčsky Petrovec (Srbsko): Miestny odbor Petrovec, Matice slovenskej v Srbsku, 2022, 1. vyd., 94 s., ISBN 978-86-900787-4-5. Edícia: Z literárnych záhonov 2

SERVIS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – máj 2023

* 4. 5. 1943 – Helena Dvořáková-Jancurová (80)

* 6. 5. 1958 – Jaroslav Holiga (65)

* 6. 5. 1943 – Pavol Stanislav Pius (80)

* 7. 5. 1968 – Sabina Fojtíková (55)

* 16. 5. 1953 – Miloš Mistrík (70)

* 16. 5. 1963 – Slavomíra Očenášová-Štrbová (60)

* 21. 5. 1938 Blažej Belák (85)

Srdečne blahoželáme!

AKTUALITY

* Zlata Matláková: Báseň ako východisko zo strachu (Prezentácia zbierky básní Ruptura cordis – Puknuté srdce GABRIELY SPUSTOVEJ IZAKOVIČOVEJ)

* R. A. Ružomberský: K 35. výročiu Sviečkovej manifestácie

SÚŤAŽ

* Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch hľadá mladého talentovaného poviedkára: JURÍK OČAMI MLADÝCH (Uzávierka súťaže: 19. júna 2023)

NEKROLÓG

* Zomrela TATJANA ŠIŠKOVÁ, vnučka Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej: Obohatila tajovskú expozíciu (JANA BORGUĽOVÁ)

LiTERÁRIUM 2023

* Dušan Mikolaj: Absurditky na okraji vojen: Štyri uprednostňované svetové strany Zeme; V Európe od Západu; Jedným vojnu; Kto o mier prosí; Kedy nastane celosvetový mier?

* Milan Kupecký: Z nechránenej aforistickej dielne

* Alexander Schoz: Reflexie

* Milan Lechan: Na margo Petra Gregora

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Lýdia Šimková: Zopár postrehov; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Emil Poláčik: Balady: Abstinentská; Politická; Súdna

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Šikovný vinár to pozná;

Návrat k pare; Hovoria z cesty

* Ján Grešák: Satirikon: Hlavná príčina; Z poľa politiky; Lokajpatrioti; Energetické ultimátum

* Tomáš Turner: Aforizmy: Ťažký výber; Pridaná hodnota; Paradox tuláka; U nás taká obyčaj

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Jozef Hlušek: Neľahké časy a „svedomie národa“

 

Kresby: Ľubomír Kotrha