Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 21. 4. 2023)

02.05.2023 12:54

K 21. aprílu 2023 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Etela a Vlado Farkašovci (100 €), Ján Nagajda (100 €), Emília a Ján Bučkovci (200 €), David Jordák (25 €), Vladimír Šimko (25€), Lenka Stolárik (100 €), Andrej Ferko (100 €), Ján Varga (30 €), M. Ruttkay, Vrútky (15 €).

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Ďakujeme aj za e-maily, v ktorých sa zriekate honorárov v prospech záchrany Literárneho týždenníka.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich darov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať. Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a distribúciu v roku 2023. Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.
Redakcia

(Zverejnené: Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal, in: LT 11 – 12 z 27. 4. 2023; aktualizované: 2. 5. 2023)