K 35. výročiu Sviečkovej manifestácie

02.05.2023 13:40

Katolícka univerzita v Ružomberku sa etablovala počas svojho trvania ako renomovaná inštitúcia aj v rámci organizovania významných celospoločenských akcií. Zvlášť vyhľadávané sú tie podujatia, ktoré organizuje k výročiam významných udalostí, čo prispeli k demokratizačnému procesu v Česko-Slovensku, akými boli Sviečková manifestácia 25. 3.1988 či 17. november 1989. Vystriedali sa tam už mnohí zaujímaví hostia – aktéri predmetných udalostí. Spomeňme aspoň JÁNA ČARNOGURSKÉHO, FRANTIŠKA MIKLOŠKA alebo VLADIMÍRA PALKA.

Účastníci besedy v priestoroch KU v Ružomberku: z ľava –
Patrik Dubovský, Renáta Brocková, Július Brocka,
Radislav Kendera a Jaroslav Demko. Foto: archív autora

Inak to nebolo ani pri príležitosti 35. výročia Sviečkovej manifestácie. Beseda s priamymi účastníkmi a spoluorganizátormi Sviečkovej manifestácie, známej tiež ako Bratislavský Veľký piatok, sa konala v utorok 28. marca vo Výstavnej sieni a Sieni rektorov Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku..

Keď sme sa spýtali F. Mikloška, kto by určite na predmetnej spomienke na našej univerzite nemal chýbať, jednoznačne povedal, že bez manželov Brockovcov a pátra Mariána Františka Vikartovského, O. Praem, by Sviečková manifestácia nebola. Páter Vikartovský sa našej aktivity pre svoj zdravotný stav zúčastniť nemohol, ale svedectvo zo zákulisia príprav,  dnes už pamätného podujatia i jeho dozvukov podali prítomným manželia JÚLIUS a RENÁTA BROCKOVCI a historik Ústavu pamäti národa (ÚPN) PATRIK DUBOVSKÝ. Prítomná bola aj ANNA ŠEVČENKO z Kijeva, režisérka spoločnosti Anna Ardens.

Účastníci besedy si najskôr pozreli dokument z dielne ÚPN, ktorého autorom je P. Dubovský. Napriek tomu, že o Sviečkovej manifestácii sa veľa popísalo, vyšlo mnoho publikácií a učí sa onej už na školách, je stále čo objavovať v spomienkach priamych účastníkov, hlavne zo zákulisia. Besedu moderoval organizátor akcie, poverený riaditeľ Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku RADISLAV KENDERA. Mnohými otázkami prepájal minulosť so súčasným stavom, ktoré išli niekedy „až pod kožu“ (nepotrestanie likvidátorov kňazov, rehoľných sestier, odporcov režimu a pod.).

Dlhoročný poslanec SNR a NR SR a bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (SR) JÚLIUS BROCKA s manželkou zdôraznili, že bez Sviečkovej manifestácie si dnes už nevieme predstaviť boj za našu náboženskú i občiansku slobodu. Stala sa dôležitým míľnikom v našich novodobých dejinách.

V rámci podujatia rektor KU JAROSLAV DEMKO, v prítomnosti historika P. Dubovského, podpísal Memorandum o spolupráci oboch inštitúcií, ktoré bude ešte v Bratislave parafovať za ÚPN predseda Správnej rady ÚPN JERGUŠ SIVOŠ.

R. A. RUŽOMBERSKÝ