Podľa zatiaľ oficiálne nepotvrdených správ je atentátnikom na pána premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica istý Juraj Cintula. Od roku 2015 ho registrujeme ako člena Spolku slovenských spisovateľov. Vedenie SSS s rezolútnym a absolútnym odmietnutím zaregistrovalo túto správu a členstvo uvedenej osoby bude v SSS okamžite zrušené. Zároveň vyjadrujeme rozhorčenie nad takýmto brutálnym činom, ktorý nemá v dejinách Slovenska obdoby! Sme si vedomí a ostro odsudzujeme, že podľa aktualizovaných informácii útočník konal z politických dôvodov. V tomto kontexte sú spolupáchateľom a vinníkom všetky liberálne média, ktoré občanov nepriamo navádzajú na takéto skratové konanie. Preto ich vyzývame, aby okamžite prestali na Slovensku šíriť nenávisť a podnecovať akékoľvek podobné útoky! Sme kultúrny národ. Sme národ, ktorý ctí tradície, demokraciu a právny poriadok. Pánovi premiérovi želáme čím skoršie uzdravenie, aby opäť mohol plnohodnotne vykonávať svoju funkciu v prospech celého Slovenska. Modlíme sa za jeho život a zdravie.

Navždy nás opustil významný slovenský spisovateľ ANTON HYKISCH, bývalý diplomat a politik, spoluautor Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, člen Spolku slovenských spisovateľov. Posledná rozlúčka bude v Krematóriu Bratislava v pondelok 22. júla 2024 o 8.45 hod.

Pribudlo v rubrike KNIŽNÉ NOVINKY ČLENOV SSS: Marta Hlušíková: Naja naja a ja * Slovo o pluhu Igorovom: Staroruský hrdinský epos (2023, preložil Jaroslav Rezník) * Oľga Pohánková: Slávnosť vesmírnych svetiel (2022) * Miroslav Majerník: Ježiško na bicykli (2022) * Jana Judinyová: Natália Oldenburgová – Zabudnutá perla Ponitria (2022) *  Elena Cmarková:  Pochopenie zrelosti (2023) *  Milan Igor CHOVAN: Zorka a permoníci (2023); Čarovná loď: Ukrajinské ropzprávky (2022) * Miroslav MAJERNÍK: Posledný autobus do Viedne (2023); Ježiško na bicykli (2022) * Štefan Patrik KOVÁČ: Zápisky nevojaka, 2. diel (2023) * Emil BORČIN: Hodinárovo srdce (1922) * Marta HLUŠÍKOVÁ: Úroky zo života: Glosy (2022) * Teofil KLAS: Svetobod vzýva plenér (2022) * Inrid Lukáčová: Slovo dýcha (2022) * Leopold MORAVČÍK: Posledný liptovský kuruc (2023) * Miroslav MUSIL: Neuveriteľné dobrodružstvá grófa Beňovského (2022) * Ján NAHAJDA: Loď bláznov (2022) * Rastislav PUCHALA:  Priestupný rok (2022) * Jozef M. RYDLO: Prvá ústava SR (2022); Kresťanská filozofia dejín (2021); Biskup Pavol Hnilica a slovenský exil (2021); Osudy "otca modrenej slovenčiny" Henricha Bartka v dobrovoľnom vyhnanstve  (2021); Vznik Svetového kongresu Slovákov a jeho hlavné aktivity (2021) *

Navštívte rubriku

KNIŽNÉ NO VINKY ČLENOV 

Spolku slovenských spisovateľov!

Vyšla vám kniha? Kliknite SEM.

Jubileá 2024

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS

Júl

* 1. 7. 1949 Rudolf Franyó (75)
* 4. 7. 1949 František Rojček (75)
* 5. 7. 1944 Dalimír Hajko (80)
* 8. 7. 1964 Eva Vitézová (60)
* 9. 7. 1939 Ivan Szabó (85)
* 12. 7. 1929 Pavel Hamžík (95)
* 15. 7. 1944 Ireney Baláž (80)
* 21. 7. 1934 František Juriga (90)
* 23. 7. 1944 Ivan Kučma (80)
* 31. 7. 1969 Alena Kanásová (55)

BLAHOŽELÁME!

Jún

* 10. 6. 1959 Róbert Žilík (65)
* 12. 6. 1944 Leopold Moravčík (80)
* 20. 6. 1979 Miroslava Škvareninová Dudková (45)

Máj

* 1. 5. 1949 Zlata Matláková (75)
* 2. 5. 1969 Gabriel Németh (55)
* 10. 5. 1964 Jozef Haľko (60)
* 13. 5. 1954 Ján Bajánek (70)
* 16. 5. 1954 Nata Hosťovecká (70)

Apríl

* 7. 4. 1959 Milan Vranka (65)
* 9. 4. 1959 Gustáv Murín (65)
* 9. 4. 1949 Benjamín Škreko (75)
* 20. 4. 1969 Ingrid Lukáčová (55)
* 22. 4. 1934 Anton Blaha (90)
* 23. 4. 1939 Viera Benková (85)

Marec

* 1. 3. 1944 – Anna Olšovská (80)
* 4. 3. 1954 – Jozef Májsky (70)
* 9. 3. 1954 – Lena Riečanská (70)
* 12. 3. 1964 – Katarína Bolaňosová (60)
* 13. 3. 1949 – Eva Tkáčiková (75)
* 28. 3. 1979 – Alena Penzešová (55)
* 29. 3. 1944 – Vladimír Holan (80)
* 30. 3. 1939 – Vlastimil Kovalčík (85)
* 31. 3. 1939 – Jozef Mikloško (85)
* 31. 3. 1939 – Elena Rumánková (85)

Február

* 1. 2. 1949 Ján Nagajda (75)
* 2. 2. 1979 Boris Brendza (45)
* 5. 2. 1954 Ľubomíra Miháliková (70)
* 6. 2. 1964 Pavol Vitek (60)
* 7. 2. 1959 Martin Vlado (65)
* 11. 2. 1964 Sylvia Struhárová (60)
* 22. 2. 1939 Ondrej Bosík (85)

Január

* 1. 1. 1944 Ján Čarnogurský (80)
* 4. 1. 1934 Rudolf Schuster (90)
* 10. 1. 1964 Pavol Tomašovič (60)
* 11. 1. 1954 Milan Gonda (70)
* 12. 1. 1949 Jozef Beňovský (75)
* 15. 1. 1944 Ladislav Hagara (80)
* 20. 1. 1964 Miroslav Saniga (80)
* 20. 1. 1949 Milan Stano (75)
* 20. 1. 1934 Jozef Vladár (90)
* 25. 1. 1939 Ján Sabol (85)
* 30. 1. 1974 Radovan Brenkus (50)

Blahoželáme!

 

Jubileá 2023

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS 2023

VYŠIEL NOVÝ Literárny týždenník 25 – 26/2024

 

Podporte vydávanie LT fin  ačnými darmi a filantropickou inzerciou.

Ďakujeme za podporu a priazeň. Redakcia

Predajné miesta LT v celej SR

 

Vážení členovia SSS,

členský príspevok za rok 2022 môžete uhradiť aj prostredníctvom interbankingu na bežný účet Spolku slovenských spisovateľov

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu – IBAN:

SK82 0900 0000 0001 7007 2410

Výška členského:

členovia v produktívnom veku: 20,00 eur

členovia-dôchodcovia: 10,00 eur

Poznámka pre adresáta:

ČLENSKÉ 2022Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/clenstvo-v-sss/
Vážení členovia SSS,

členský príspevok za rok 2024 môžete uhradiť aj prostredníctvom interbankingu na bežný účet Spolku slovenských spisovateľov

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu – IBAN:

SK82 0900 0000 0001 7007 2410

Výška členského:

členovia v produktívnom veku: 20,00 eur

členovia-dôchodcovia: 10,00 eur

Správa pre adresáta:

ČLENSKÉ 2024

PS: V prípade súbežnej úhrady nedoplatku, uveďte do správy pre adresáta aj rok nedoplatku, napr. ČLENSKÉ 2023, 2022

CENA RUDOLFA  FABRYHO 
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA VENOVANÁ K 100. VÝROČIU ZALOŽENIA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
 
Reláciu nájdete v archíve Rádia Devín: