Zo života Spolku slovenských spisovateľov

01.09.2014 21:44

21. augusta 2014 zasadalo Predstavenstvo SSS

Vo štvrtok 21. augusta 2014 zišlo sa v Bratislave Predstavenstvo SSS, ktoré sa venovalo viacerým vážnym otázkam súvisiacim s majetkom Spolku, ale aj projektom a programovým úlohám. Po informácii predsedu SSS M. Bielika o otázkach spojených s prebiehajúcimi majetkovými súdnymi spormi predstavenstvo...
Celý článok
11.06.2014 23:30

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2014

28. MÁJA 2014 v TRNAVE – Vyhlásenie Členského zhromaždenia SSS – Informácie o rokovaní – NOVÉ ZNENIE STANOV SSS schválené Členským zhromaždením SSS 28. mája 2014 a zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 11. júla 2014.
Celý článok