21. augusta 2014 zasadalo Predstavenstvo SSS

01.09.2014 21:44

Vo štvrtok 21. augusta 2014 zišlo sa v Bratislave Predstavenstvo SSS, ktoré sa venovalo viacerým vážnym otázkam súvisiacim s majetkom Spolku, ale aj projektom a programovým úlohám. Po informácii predsedu SSS M. Bielika o otázkach spojených s prebiehajúcimi majetkovými súdnymi spormi predstavenstvo poverilo ekonomickú komisiu v zložení člen predstavenstva P. Dinka, právnik JUDr. A. Blaha a súdny znalec Ing. Š. Majchrák rokovať s príslušnými subjektmi o ďalších právnych krokoch smerujúcich k ekonomickej stabilizácii Spolku a aj s podporovateľmi SSS o možnej spolupráci až do vyriešenia všetkých sporných problémov a definitívnych rozhodnutí súdov.

Tajomník SSS J. Tazberík informoval členov o vývoji projektu Dni slovenskej literatúry, ktorý pôvodne inicioval SSS s AOSS a ktorý Literárne informačné centrum prezentuje na verejnosti bez spoluúčasti spisovateľských združení. Členovia navrhli predsedovi SSS, aby sa písomne obrátil na ministra kultúry SR s protestom proti spôsobu organizácie a prezentácie Dní slovenskej literatúry, ako aj, ak nepríde k razantným zmenám, zvážiť účasť SSS na tomto podujatí.

Predstavenstvo sa zaoberalo aj ročnými hodnoteniami knižnej produkcie v SR podľa jednotlivých žánrov v Knižnej revue č. 14 – 15/2014 a konštatovalo neobjektívnosť hodnotení, ktoré jednak viaceré knihy, ktoré vydali práve členovia Spolku slovenských spisovateľov, ako najstaršieho a najpočetnejšieho spisovateľského združenia na Slovensku, vôbec nezaznamenalo alebo ktoré, napr. v hodnotení poézie aplikovalo neodborné kritériá, ako vzhľad autorov na fotografiách kníh a pod. Zároveň členovia predstavenstva požiadali predsedu M. Bielika, a tajomníka J. Tazberíka a šéfredaktora Literárneho týždenníka Š. Cifru, aby sa usilovali vytvoriť predpoklady na nezávislé hodnotenie ročných produkcií za rok 2014 na stránkach Literárneho týždenníka.

Na záver rokovania sa členovia SSS zaoberali tragickou situáciou na vojnových bojiskách, najmä utrpením zabíjaného a vojenskými akciami postihovaného civilného obyvateľstva. Predstavenstvo prijalo Výzvu Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov na ukončenie vojenského násilia a utrpenia nevinného obyvateľstva v ozbrojených konfliktoch s názvom Zastavme krviprelievanie a na neodkladné prijatie mierových riešení formou dialógu. Členovia sa zoznámili aj s iniciatívou Kongresu slovenskej inteligencie, ktorú niektorí z nich podporili individuálnymi podpismi, a s vyhlásením členov Únie českých spisovateľov, ktorú Predstavenstvo SSS podporilo. Na záver rokovania predseda M. Bielik informoval o pripravovanom seminári SNP v literatúre – nové pohľady a vyzval členov SSS, aby sa do seminára zapojili odbornými príspevkami.