ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2014

11.06.2014 23:30

28. MÁJA 2014 v TRNAVE – Vyhlásenie Členského zhromaždenia SSSInformácie o rokovaníNOVÉ ZNENIE STANOV SSS schválené Členským zhromaždením SSS 28. mája 2014 a zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 11. júla 2014.