Literárny týždenník 41 – 42/2020

Literárny týždenník 41 – 42/2020

Literárny týždenník z 15. novembra 2020 prináša 41 – 42:

ÚVODNÍK/GLOSA

* Ján Maršálek: Médiá, reklama a propaganda

ROZHOVOR

* Hovoríme s heraldikom, archivárom a historikom LADISLAVOM VRTELOM, heroldom Slovenska a spoluautorom štátneho znaku, štátnej vlajky a štátnej pečate Slovenskej republiky Korene a osudy slovenského národného a štátneho znaku (Zhovára sa Štefan Cifra)

LITERÁRNA SÚŤAŽ – CENA ČITATEĽA

* Zapojte sa do súťaže o CENU ČITATEĽA

AKTUALITY

* Daniela Suchá, Cyrilometodiada, o. z.: Tretia prednáška ANTONA HRNKA na tému Zrodenie slovenského národa (Nahrávku môžete nájsť na Yuoutube na webovej adrese: youtu.be/I9vf69oE3kM.)

ODBER A PREDPLATNÉ

* Podporte Literárny týždenník abonentským odberom domov!:  Predplaťte si Literárny týždenník

ZBIERKA

* Finančná zbierka na podporu LT: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 23. 10. 2020)

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

OHLAS

* Vlado Šimko: Píšte nám...

SOCIOLÓGIA/KRESŤANSKÉ HODNOTY

* Marián Bodolló: Cirkev a strašiak nezamestnanosti

DEJINY/ZAMYSLENIE

* Jozef Mikloško: Autentické spomienky na november 1989 a na to, čo mu predchádzalo: „Čas, na ktorý sa nedá zabudnúť, aj keby ste chceli...“

DIVADLO/HUDBA/OSOBNOSŤ/PROFIL

* Milan Polák: Osobnosti, ktoré poznamenali storočnú históriu našej prvej scény: Šarm a inteligencia FRANTIŠKA DIBARBORU

* Silvia Mária Fecsková: Významná predstaviteľka slovenskej hudobnej pedagogiky: Jubilantka IRENA MEDŇANSKÁ

REPORTÁŽ/LITERATÚRA/OSOBNOSŤ/MIESTNA KULTÚRA

* Janka Martincová: Po stopách blatnických žien: MAŠA HAĽAMOVÁ

VIZUÁLNE UMENIE

* Ekoplagát a naše svedomie

* Snívanie s gestami nekonvenčnosti

AKTUÁLNE

* Embargom k „víťazným zavŕšeniam“

(Výtvarnú stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ)

ROZHOVOR

* Hovoríme s JOZEFOM LEIKERTOM, básnikom, spisovateľom literatúry faktu a univerzitným profesorom: Očistiť dušu básňou (Zhovára sa Anton Blaha)

JAZYKOVEDA

* Ján Kačala: Čím sú nám naše územné nárečia

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Milan Zelinka: Neblahé skutočnosti: Prípad s „Amerikánmi“; Kultúrna úderka; Prípad mechanika

* Ján Jurčo: Skryté tváre

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Robert Hakala: Vďaka za tvoju lásku; Muž s bielym krížom

RECENZIE

* Ivan V. Hudec: Cesta plná hodnôt (JUDÁK, Viliam: Jezuliatko medzi nami. Ilustrácie Ondrej Zimka. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2020, 1. vyd., 304 s., ISBN 9788081614361, viaz.)

* Lukáš Perný: „Slovenský Widmer“ Milan Zelinka alebo Ako písať eseje atraktívne (ZELINKA, Milan: Na okraj kultúry, na okraj života: Roky 1996 – 2016. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2019. 1. vyd., 224 s., ISBN 978-80-8202-082-6

* František Ruščák: Významné osobnosti slovenskej jazykovedy (KAČALA, Ján: Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020, 1. vyd., 186 s., ISBN 978-80-223-4907-9)

* Milan Zelinka: Bohaté tradície folklóru v Cíferi (PAVLÍK, Marián: Dlhoročný rozsievač krásy a ľudového umenia: Vyšlo pri príležitosti 50. výročia vzniku Folklórnej skupiny Cífer. Cífer: Obecný úrad Cífer, 2020, 1. vyd., 135 s., ISBN 978-80-570-2213-8)

* Stanislav Hvozdík:  Miroslav Čovan: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650: Corpus inscriptionum slovaciae I. Nápisy na slovensku 1. 2016. Turany: Tlačiareň P + M Turany, 2016, 1. vyd., ISSBN: 978-80-972250-3-2)

* Viliam Apfel: Pravda o dobe a ľuďoch (PODMAKOVÁ, Dagmar, a kol.: Zlaté 60 (roky) v Slovenskom národnom divadle. Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, 1. vyd., 287 s., ISBN 978-80-224-1723-5)

SVET LITERATÚRY/RECENZIE

* Ľubica Hroncová: Pohľad anglického autora na súdobú americkú realitu (DICKENS, Charles: Americké poznámky. Z angličtiny preložil Jaroslav Klus. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 345 s., ISBN 975-80-8194-107-8)

* Zlata Matláková: Druhé a iné mesto v tvorbe MICHALA AJVAZA a ZORICE HORÁKOVEJ (AJVAZ, Michal: Druhé město. 1. vyd., Praha: Petrov, 2020.  HORÁKOVÁ, Zorica: Ligotavé diaľky. 1. vyd., [S. l. : s. n.], 2020, 1. vyd., 99 s., ISBN 978-80-570-2051-6, viaz.

AKTUALITY/ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

* Etela Farkašová: O slovensko-rakúskej literárnej spolupráci

SERVIS/SÚŤAŽ

* Július Lomenčík: Mladá slovenská poviedka 202mladá slovenská poviedka 2020

KNIŽNÁ NOVINKA

* Vyšiel Národný kalendár 2021 (Národný kalendár 2021: Sto rokov bez Hviezdoslava. Zostavovateľ Štefan Haviar a kol. 1.vyd. Martin: Matica slovenská, 2020. 302 s. ISBN 978-80-8128-263-8, brož.)

NEKROLÓG

* Zomrel kameraman VLADIMÍR JEŠINA

* Zomrel čiernohorský básnik MITROPOLITA AMFILOHIJE

PREKLADOVÁ TVORBA/POÉZIA

* Mitropolita Amfilohije: Videnie v piatich spevoch (Z knihy Mitropolita Amfilohije: Treptaji neizrecivog /Záchvevy nevysloviteľného/ preložil Miroslav Demák)

LITERÁRIUM

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Kupecký: Priviate vetrom

* Milan Lechan: Jazyková (vý)tržnica

* Emil Poláčik: Balady: Rodičovsko-školská; Pandemická

* Ján Grešák: Zapleteným jazykom

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Milan Kenda: Morality a iné hity

* Alexander Scholz: Reflexie

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Ján Benko: Tak za kapitalizmu ako za socializmu

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* René Pavlík, člen združenia Rastic: Volanie po zmene

 

* Kresby: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi