Zomrel čiernohorský básnik MITROPOLITA AMFILOHIJE

26.11.2020 15:20

Univerzitný profesor, básnik, prekladateľ MITROPOLITA AMFILOHIJE sa narodil na pravoslávne Vianoce, 7. januára 1938 ako syn otca Ćira a matky Milevy v dedinke Bare Radovića v Čiernej Hore. Po základnej škole v rodisku absolvoval bohosloveckú školu a Bohosloveckú fakultu v Belehrade. Vyštudoval klasickú filológiu na Filozofickej fakulte v Belehrade. Postgraduálne štúdiá absolvoval v Berne a v Ríme. Potom odchádza na sedem rokov do Grécka, kde sa stáva mníchom a v Aténach obhajuje doktorát. Po roku strávenom v kláštore na Svätej Hore preberá miesto profesora na Inštitúte sv. Sergeja v Paríži. Od roku 1976 bol docentom, neskôr profesorom na Bohosloveckej fakulte v Belehrade. Okrem južnoslovanských jazykov hovoril plynulo po grécky, rusky, taliansky, nemecky a francúzsky. Bol veľkou autoritou, a to nielen cirkevnou, ale aj politickou. V máji 1985 ho zvolili za episkopa (biskupa) banátskeho, a v roku 1991 ho vymenovali za arcibiskupa cetinjského, metropolitu Čiernohorsko-prímorského, zetsko-brdského a skenderijského a egzarchu Pećskeho trónu.

V svojom sídle v meste Cetinje, ktoré bolo niekdajším hlavným mestom Čiernej Hory, každoročne na počesť najväčšieho srbského básnika a vládcu Čiernej Hory Petra II. Petrovića Njegoša hostil medzinárodný festival básnikov Njegošove stretnutia, na ktoré spravidla pozýval aj slovenských básnikov. Zomrel 30. októbra 2020 v Podgorici.

M. D.