Kultúrno-literárny týždenník – interne­tový časopis Spolku slovenských spiso­vateľov

10.09.2021 10:16

V roku 2021 vznikol nový interne­tový časopis Spolku slovenských spiso­vateľov (SSS) s názvom Kultúrno-lite­rárny týždenník, ktorý nadväzuje na za­stavený projekt online verzie LT (z fi­nančných dôvodov). Ako uvádza vedú­ci redaktor časopisu Igor Válek, na je­ho stránkach nájdete napríklad „pohľa­dy na životy a diela spisovateľov a ďal­ších umelcov, čítanie na pokračovanie, literárnu súťaž o knihy…“, rubriky Svet literatúry, Pozvánky a súťaže, odkazy na knihy Vydavateľstva SSS, upútavku natlačený Literárny týždenník, ktorá sa práve predáva.

Kultúrno-literárny týždenník vychá­dza s podporu Fondu na podporu ume­nia.

Navštívte jeho webové stránky.

Redakcia