Vedenie SSS odovzdalo pamätný list významnému dlhoročnému členovi SSS kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi

18.02.2014 10:24

Dňa 27. januára 2014 prijal kardinál Ján Chryzostom Korec vedúcich predstaviteľov SSS – jeho predsedu Miroslava Bielika, tajomníka Jána Tazberíka, člena predstavenstva Jozefa Zavarského, šéfredaktora Literárneho týždenníka Štefana Cifru, a členov nitrianskej odbočky SSS prof. Jozefa Vladára a prof. Petra Libu. Pod Nitrianskym hradom ich privítal opatrovník kardinála Korca duchovný brat páter Peter Tibenský, previedol ich úhľadným domčekom s modlitebňou,  miestom zaslúženého odpočinku nitrianskeho biskupa na dôchodku, otca kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorý sa s nimi zvítal.

Predseda SSS M. Bielik prečítal a odovzdal kardinálovi pamätný list, v ktorom SSS – pri príležitosti jeho životného jubilea 90. rokov – vysoko hodnotí celoživotnú činnosť a dielo tejto výnimočnej charizmatickej osobnosti, dlhoročného eminentného člena SSS. Svoju úctu k  vzdelanosti, múdrosti, rozhľadenosti a životným skúsenostiam jubilanta vyjadrili hostia aj počas rozhovoru.

Kardinál Korec sa živo zaujímal o aktivity a tvorbu slovenských spisovateľov, literárny a kultúrny život i problémy s budovou SSS na Laurinskej 2 v Bratislave, ktorých vývoj, ako uviedol, dlhodobo sledoval z informácií na stránkach Literárneho týždenníka. Stretnutie sa nieslo v srdečnej a láskavej atmosfére, v ktorej erudovaný a empatický náhľad kardinála Korca na život i na problémy, o ktorých sa hovorilo, pôsobil upokojujúco. Kardinál Korec v rozhovore vyjadril svoju podporu slovenským spisovateľom a pôvodnej literatúre, ktorú vytvárajú a ktorá je základným kameňom každej i slovenskej národnej kultúry. V diskusii vyjadril aj počudovanie a ľútosť nad nežičlivým správaním sa časti spisovateľskej a intelektuálnej obce k samostatnej Slovenskej republike a slovenskej kultúre s tým, že povedal, že sa za každého z nich modlí, aby našli svoju cestu k slovenskému národu a kultúre, v ktorých prostredí vyrástli, vzdelali sa a kde sa aj realizujú. Takisto vyjadril vieru v budúcnosť slovenského ľudu, v jeho uvedomenie a udržanie si viery v Boha, ako aj života v duchu kresťanských hodnôt a tradícií, ktoré mu pomáhali prežiť i v najťažších obdobiach po celé stáročia.

Na záver stretnutia kardinál Korec zaželal SSS, ale aj celému slovenskému spisovateľskému stavu, aby svojou tvorbou chránili a zveľaďovali kresťanské a kultúrne hodnoty, ktoré majú pre slovenský národ najmä v súčasnom svete nezameniteľný význam a požehnal prítomným členom SSS i ich rodinám.

Redakcia

Miroslav Bielik, predseda SSS, číta kardinálovi J. Ch. Korcovi pamätný list. Vpravo kardinál Ján Chryzostom Korec a prof. Peter Liba, vľavo vzadu prof. Jozef Vladár. Foto: Štefan Cifra

Fotogaléria: Návšteva predstaviteľov SSS u kardinála Jána Chryzostoma Korca (27. 1. 2014)

(Uverejnené 18.02.2014 10:24)