Poďakovanie nitrianskeho biskupa Mons. VILAMA JUDÁKA za kondolenčný list SSS k úmrtiu Jána kardinála Chryzostoma Korca

09.11.2015 10:56

Vážený pán predseda Spolku slovenských spisovateľov,

súčasníci charakterizovali za života Jeho Eminenciu Jána Chryzostoma kardinála Korca slovami „Defensor fidei, patriae, hominis – Obranca viery, vlasti a človeka“.

Celým svojim naplneným životom v každej jeho etape: v čase pôsobenia tajného biskupa-robotníka, väzňa, či biskupa na nitrianskom stolci, prejavoval vernosť pravde a usiloval sa brániť tieto hodnoty aj za cenu straty osobnej slobody.

V sobotu 31. októbra 2015 sme sa s touto osobnosťou Cirkvi a slovenského národa rozlúčili v starobylej Katedrále-Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.

Dovoľte, aby som Vám pán predseda, v mene celého Nitrianskeho biskupstva vyjadril poďakovanie za prejavy Vašej spoluúčasti a všetkým členom Spolku slovenských spisovateľov.

S úctou

Vilam Judák, nitriansky biskup

Nitra 2. novembra 2015

-----------------

Vážený pán

Miroslav BIELIK, predseda Spolku slovenských spisovateľov