Britská univerzita Liverpool Hope ocenila jubilanta kardinála Jána Chryzostoma Korca

18.02.2014 09:49

Britská univerzita Liverpool Hope vo štvrtok 23. januára 2014 počas slávnosti odovzdávania diplomov ocenila kardinála Jána Chryzostoma Korca (*22. január 1924, Bošany), človeka, ktorý nezameniteľným spôsobom prispel k presadzovaniu hodnôt slobody a demokracie. V Metropolitnej katedrále Krista Kráľa v Liverpoole deň mu udelil čestný doktorát doctor honoris causa profesor Gerald Pillay, vicekancelár a rektor univerzity Liverpool Hope. „Je našou veľkou radosťou a prejavom našej veľkej úcty, že môžeme spolu s absolventmi našej univerzity oceniť takého výnimočného muža,“ povedal. Vzhľadom na to, že otec kardinál sa na tejto významnej udalosti osobne nemohol zúčastniť, ocenenie za neho prevzal veľvyslanec Slovenskej republiky v Londýne Miroslav Wlachovský.

Ján Chryzostom kardinál Korec

„Je vhodné, že práve v roku 90. narodenín Liverpool Hope, jediná ekumenická univerzita v Európe, oceňuje celoživotný príspevok Jána Chryzostoma Korca, ktorý prinášal svetlo evanjelia na temné miesta a podporoval ľudí bojujúcich za udržanie vlastnej viery v ťažkých časoch útlaku,“ dodal G. Pillay. Ján Chryzostom kardinál Korec bol vymenovaný za nitrianskeho biskupa pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1990. Na konzistóriu v roku 1991 sa Korec stal kardinálom a bol mu udelený titulárny kostol sv. Fabiána a Veneciána vo Villa Fiorelli. Počas spravovania nitrianskej diecézy výrazne prispel k obnove slovenskej katolíckej cirkvi a morálno-duchovnému pozdvihnutiu veriacich, ktorí 40 rokov trpeli pod komunistickým útlakom počas rokov 1948 – 1990, keď sa Česko-Slovensko stalo časťou sovietskeho bloku. Kultúrno-historické a literárne dielo J. Ch. Korca ráta viac ako sto publikácií. Niektoré z nich vyšli v Nemecku, Taliansku, Poľsku, Chorvátsku a v USA. Jeho tzv. samizdaty sa šírili prepisované či rozmnožované pomocou jednoduchých kopírovacích prístrojov prepašovaných zo západnej Európy za „železnú oponu“. Publikácie sa potom distribuovali po internátoch, súkromných domoch a podnikoch prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí často riskovali svoju kariéru i slobodu pre demokraciu a kresťanskú vieru. Za túto činnosť Ján Chryzostom kardinál Korec získal čestné doktoráty z troch amerických univerzít: Notre Dame, Sacred Heart, Catholic University of America. Aj po páde komunizmu v roku 1989 kardinál Korec zostal verný odkazu evanjelia: ani tridsať rokov ťažkej práce, väzenie, ani biskupský palác nezmenili jeho charakter. Na takýchto vzácnych ľuďoch sa udržiava naše európske kresťanské dedičstvo a jeho hodnoty slobody a ľudskej dôstojnosti. Aj preto je potrebné uctiť si ich, lebo svojím životom a dielom naďalej poskytujú svetlo pre budúce generácie.

V mene Spolku slovenských spisovateľov, ktorého je kardinál J. Ch. Korec dlhoročným a eminentným členom, mu úprimne blahoželáme.

Slovenský ambasádor Miroslav Wlachovský drží diplom čestného doktorátu pre Jeho Eminenciu Jána Chryzostoma kardinála Korca – v Metropolitnej katedrále Krista Kráľa