Kol. autorov: Refrény času: Antológia súčasnej slovenskej a českej poézie/Antologie současné české a slovenské poezie

Kol. autorov: Refrény času: Antológia súčasnej slovenskej a českej poézie/Antologie současné české  a slovenské poezie

Antológia je vyvrcholením úspešnej dlhodobej spolupráce medzi Spolkom slovenských spisovateľov a Obcou spisovateľov Českej republiky (OS ČR). Podnetom na jej vznik sa stalo 100. výročie vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov. Antológia zahŕňa 18 českých a 18 slovenských básnikov. Číslo 18 zostavovatelia stanovili na počesť osemnásteho roku 20. storočia, v ktorom oba naše národy spojili svoj osud v spoločnom štáte. V slovenskom i českom úvode k antológii sa pripomínajú literárne i osobné priateľstva medzi českými a slovenskými spisovateľmi, vysoko sa hodnotí vzájomná spolupráca v bývalom spoločnom štáte, pokračujúca i v období samostatných republík a deklaruje sa záujem ju všestranne rozvíjať.  Česká časť antológie zahŕňa týchto autorov: Theofil Halama, Josef Hrubý, Karla Erbová, Zeno Kaprál, Lydie Romanská, Jarmila Hannah Čermáková, Vladimír Machek, Petr Musílek, Jiří Žáček, Zdeněk Lebl, Alois Marhoul, Alena Vávrová,Eva Frantinová, Roman Szpuk, Ivo Harák, Jan Kunz, Lukáš Bárta, Jakub Fišer. Slovenská časť antológie predstavuje poéziu týchto autorov: Jozef Mihalkovič, Vlastimil Kovalčík, Teofil Klas, Jozef Mokoš, Jaroslav Rezník, Štefan Moravčík, Michal Chuda, Miroslav Bielik, Zlata Matláková, Ján Švantner, Ján Tazberík, Peter Mišák, Margita Ivaničková, Štefan Cifra, Ingrid Lukáčová, Boris Brendza, Oľga Gluštíková, Martin Chudík. Obálku antológie s trikolórou spoločných národných farieb a ilustrácie s motívmi štátotvorných symbolov oboch národov navrhol výtvarník a knižný ilustrátor Martin Kellenberger. Editormi antológie boli básnici a členovia vedenia oboch spisovateľských združení Lydie Romanská a Štefan Cifra, ktorý výber pripravil v spolupráci s J. Rezníkom, B. Brenzom a M. Bielikom. Treba veriť, že antológia sa stane odrazom k hlbšiemu vzájomnému spoznávaniu oboch národných literatúr a vzájomnému vydávaniu kníh v Česku a na Slovensku.

Vydal Spolok slovenských spisovateľov.

Cena: 11,90 €

Rozmery: 165 x 220 mm, počet strán: 247, tvrdá väzba

ISBN 978-80-8194-084-2