Vyšla antológia Antológia slovenskej poézie o Dunaji DUNÍ DUNAJ...

08.04.2020 06:51

Antológia slovenskej poézie o Dunaji. Zostavili M. Bielik a K. Koláriková. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 128 s. ISBN 978-80-8194-123-8

Koncom marca 2020 vyšla v Spolku slovenských spisovateľov antológia slovenskej poézie o Dunaji, ktorá nadväzuje na minuloročné vydanie antológie klasikov národných literatúr podunajských krajín pod názvom VEĽKÝ PÁN DUNAJ.

Dunaj je vrastený aj do poézie súčasných básnikov a zaiste sa bude vlniť i ďalšími generáciami tvorcov a vo veršoch plynúť tak, ako v jeho vlastnom toku. Spolok slovenských spisovateľov, podobne ako spisovateľské združenia ďalších podunajských štátov (Srbsko, Bulharsko, Ukrajina...), umožnil súčasným našim básnikom i mimoriadnym členom a spolupracovníkom zo zahraničia (v prekladoch do slovenčiny), aby rozvinuli zlatú niť dunajskej poézie v našom čase. Vyše pol stovky básnikov prijalo pozvanie (výzvy na zaslanie básní boli zverejnené viackrát v závere roku 2018 a v priebehu roku 2019), aby nadviazali na verše našich klasikov (uvedené v prvej časti antológie) a prispeli tak do medzinárodného projektu antológií poézie o Dunaji, ktorý spája Európu a básnikov v nej. Názov antológie je odvodený z prvého verša slávnej epickej básne Sama Chalupku MOR HO!

Poetkám, básnikom, ktorí do antológie prispeli básňami, Spolok zašle autorské výtlačky poštou, ihneď ako to sekretariátu umožní mimoriadna situácia. Časť nákladu bude umiestená do kníhkupectiev v príhodnom čase.

(Uverejnené: 8. 4.2020)