Vydavateľské aktivity v literárnom klube OMEGA

Fotogaléria: Vydavateľské aktivity v literárnom klube OMEGA (2020 a 2019)


Na snímke vpravo (zľava) Dušan Láznička, autor zbierky básní Cesty, Ján Maršálek a Jana Poláková. Z prezentácie knihy 6. 2. 2020. Foto: archív VKMR v Trenčíne
Na snímke vľavo uvedenie zbierky básní Cesty do života. Na snímke vpravo autor knihy Dušan Láznička (vľavo v popredí), Duo ŽŽ (za ním v pozadí), Ján Maršálek a Jana Poláková. Foto: archív VKMR v Trenčíne
 
Uvedenie básnickej zbierky Brehy pod mostom do života. Sprava Ján Maršálek, autor knihy Ľubomír Maretta dňa 5. 12. 2019. Foto: Lýdia Šimková (Zdroj: LK Omega)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na snímke (zľava): Anna Prnová, Ján Maršálek a Mária Reháková, autorka prezentovanej zbierky básní Čo sa ti snívalo, dievčatko? dňa 5. 12. 2019. Foto: Lýdia Šimková (Zdroj: LK Omega)