Vydavateľské aktivity v literárnom klube OMEGA

26.02.2020 09:15

Literárny klub Omega, ktorý pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, sa môže pochváliť ozajstnou „knižnou žatvou“. Koncom minulého roka uviedli do sveta literatúry svoje knihy traja členovia literárneho klubu a rok 2020 sa takisto začal uvedením novej knihy do života na podujatiach 5. februára a 5. marca 2020.

Prvú zbierku Z ulity vydala viacnásobná laureátka literárnej súťaže Jozefa Braneckého v Trenčíne Studňa sa tajne s dažďom zhovára Andrea Trusková vlastným nákladom v roku 2016. Minulý rok, na 27. ročníku spomínanej súťaže, získala prvé miesto v poézii (kategória dospelí) a jej zbierka Odtiene svetla vyšla ako víťazná práca v Spolku slovenských spisovateľov (s podporou Fondu na podporu umenia).

Dušan Láznička (vľavo), Ján Maršálek a Jana Poláková počas prezentácie knihy Cesty

Na tému inšpirácie poetka uviedla, že ju nachádza „v ľuďoch, v prírode, v sebe a v čítaní“. Výsledkom je, podľa slov Jaroslava Rezníka, Truskovej poézia, ktorá predstavuje „prekvapujúco zrelý hlas v súčasnej slovenskej lyrike, vykazuje všetky formálne znaky modernej poézie, no pritom si zachováva originálnu jedinečnosť autorkinho básnického rukopisu“.

Zbierka Brehy pod mostom od Ľubomíra Marettu, člena klubu Omega, je jeho prvotinou. Povolaním programátor, no s dušou básnika. Učaroval mu viazaný verš, ktorý uplatnil vo všetkých básňach. K slovám Evy Siskovej o jeho zbierke, ktorá knihe želá „šťastnú cestu a autorovi, aby pokračoval v svojej tvorbe, aby sa jeho verše čoraz viac a viac dotýkali ľudských sŕdc“, sa pripájame. Trochu oneskorene debutovala svojou zbierkou Mária Reháková. Oneskorene, no jej verše sú „srdcom zdobené“. Zbierka Čo sa ti snívalo, dievčatko?, ktorú vydala vlastným nákladom – s pomocou LK Omega a Anny Prnovej, predsedníčky MO MS –, je dôkazom, že nikdy nie je neskoro. Ako povedala autorka, od školských lavíc milovala slovenčinu, diktáty, slohy, básnenie.

„Učarovalo mi písanie v rýme, takže píšem týmto štýlom. Želám si, aby som čitateľov pri čítaní nesklamala.“ Poetka „sa rozhodla zanechať stopu svojho vnímania sveta v podobe verša, zápisu svojich pocitov, či už k javom, ktoré ju bolia, k nenávratnej dehonestácii práce ľudských rúk v mene prchavých ziskov, ale aj v podobe odkazu svojim najbližším“ (zo slov na úvod zbierky od Margity Ivaničkovej).

Zbierka Cesty Dušana Lázničku, ktorá uzrela svetlo literárneho sveta v úvode roka 2020, je autorova prvá kniha. S literárnou tvorbou začal na strednej škole, kde zaznamenal aj prvý literárny úspech v rámci celoslovenskej súťaže stredných škôl. V roku 2012 získal v kategórii próza – dospelí 2. miesto v LS J. Braneckého. Založil klubový časopis Omegy Ars Verbum, ktorého bol šéfredaktorom a v ktorom sa zjavovala aj jeho poézia a články. Jeho tvorba je členitá, nájdu sa v nej miniatúry, ale i rozsiahle epické útvary. Kniha Cesty je aj jeho hold surrealizmu. Experimentuje v nej s automatickým textom a nadreálnymi obrazmi.

Autorom želáme chuť písať, knihám šťastnú cestu medzi čitateľov.

JANA POLÁKOVÁ

Foto: archív Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

 

Fotogaléria: Vydavateľské aktivity v literárnom klube OMEGA 2019 a 2020

 

ANOTÁCIA: Andrea Trusková: Odtiene svetla

ANOTÁCIA: Ľubomír Maretta: Brehy pod mostom