Archív článkov

21.10.2021 08:41

Súčinnosť trnavských autorov

Na stredu 6. októbra 2021 pripravila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave besedu s poetkami ĽUBOMÍROU MIHÁLIKOVOU a ZLATOU MATLÁKOVOU. Obe autorky prezentovali svoju tvorbu v rámci cyklu Trnavská poetika. Pre protipandemické opatrenia sa tak stalo niekoľko mesiacov od vydania ich...
Celý článok
21.10.2021 08:36

BLANKA POLIAKOVÁ v rodnom meste

V stredu 6. októbra 2021 sa konala vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča (VKMK) v Banskej Bystrici milá slávnosť – prezentácia personálnej bibliografie nedávnej jubilantky, rodáčky z mesta pod Urpínom BLANKY POLIAKOVEJ (* 19. júla 1936). Poetka a redaktorka prežila...
Celý článok
21.10.2021 08:32

Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky (k 15. októbru 2021)

Od Literárneho týždenníka 21 – 22 z 9. júna t. r. vás informujeme o stave novej verejnej zbierky s názvom NAPODPORU VYDÁVANIA LITERÁRNEHO TÝŽDEN­NÍKA2021/2022 – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy. K 15. októbru 2021 darcovia podporili náš časopis su­mou 3 015 €. Ak ste darom podporili...
Celý článok
15.10.2021 15:34

TATIANA JAGLOVÁ v Ars litere na Rádiu De­vín – 15. 10. 2021 – zhovára sa BORIS BRENDZA

TATIANA JAGLOVÁ v Ars litere na Rádiu De­vín – 15. októbra 2021 – zhovára sa BORIS BRENDZA – v rámci rubriky Spisovatelia v rozhlase – so spisovateľkou, prozaičkou, recenzentkou a novinárkou Rozhovor je zverejnený v archíve Slo­venského rozhlasu (TU).
Celý článok
09.10.2021 19:39

Rozlúčka s Ľubošom Juríkom: Smútočný príhovor Antona Hykischa

„Chcel rozsvietiť lampu na písacom stole, no zháčil sa; nechcelo sa mu narušiť krehkú rovnováhu medzi svetlom a tmou, medzi dňom a nocou. Cítil, že Dielo mu vracia vnútornú energiu a vôľu svoju prácu dokončiť; aj skúsenosť na chate a dlhá samota, osudy a príbehy ľudí,...
Celý článok
23.09.2021 11:03

Poohliadnutie za banskobystrickým literárnym letom: Prezentačné podujatia v meste pod Urpínom

Už dávno neplatí, že literárnym podujatiam svedčí najmä interiér. Aj v Banskej Bystrici sa nájde dostatok priestorov, kde sa darí navodiť komornú atmosféru pod holým nebom. Upravené nádvoria budov, vizuálne aj zvukovo izolované od ruchu mesta sú príťažlivým miestom nielen pre literárne...
Celý článok
23.09.2021 10:40

ETELA FARKAŠOVÁ laureátkou Ceny Ondreja Štefanka

Laureátkou  Ceny Ondreja Štefanka za rok 2021, ktorú udeľuje každoročne Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krásku v Nadlaku (KVSIK), sa stala profesorka Etela Farkašová, spisovateľka, filozofka, dlhoročná pedagogička a vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave. Cenu jej...
Celý článok
23.09.2021 10:36

Poetická bodka za letom v Trnave

Rozlúčka s literárnym letom vo štvrtok 16. septembra 2021 v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave (KJF) mala podobu prezentácie šiestej básnickej zbierky poetky a hudobnej publicistky RUŽENY ŠÍPKOVEJ. Autorka, členka Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a Fóra...
Celý článok
23.09.2021 10:35

Smútočná spomienka Obce spisovateľov Českej republiky

Týždeň po Členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov (SSS) z 15. 7. 2021, na ktorom v súlade so stanovami skončil vo svojej funkcii dlhoročného predsedu SSS PaedDr. MIROSLAV BIELIK, nás zastihla smutná správa, že 22. júla 2021 zomrel. Bola to nečakaná rana, neuveriteľná skutočnosť a...
Celý článok
17.09.2021 15:01

DALIMÍR HAJKO v Ars litere na Rádiu Devín – 17. 9. 2021 – zhovára sa BORIS BRENDZA

DALIMÍR HAJKO v Ars litere na Rádiu De­vín – 17. septembra 2021 – zhovára sa BORIS BRENDZA – v rámci rubriky Spisovatelia v rozhlase – so spisovateľom, filozofom, kulturológom, literárnym kritikom a univerzitným profesorom Rozhovor je zverejnený v archíve Slo­venského rozhlasu (TU).
Celý článok
Záznamy: 31 - 40 zo 1233
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>