Pre záujemcov o členstvo v Spolku slovenských spisovateľov

01.11.2015 08:55

Chcete sa stať členmi Spolku slovenských spisovateľov?

Vyplňte žiadosť (prihlášku) a odošlite ju na adresu spolspis@gmail.com,

resp. vo vytlačenej podobe na adresu: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, PO BOX, 815 84 Bratislava.

 

Ak sa chcete uchádzať o členstvo v SSS, stiahnite si Prihlášku za člena SSS.

 

Otázky súvisiace s členstvom nájdete v Stano vách  SSS, Hlava III, Členstvo v  Spolku slovenských spisovateľov.

Podrobnejšie podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač o členstvo v SSS (najmä knižná publikačná činnosť)  podrbbnejšie upravuje  Štatút členstva v SSS (pdf) , Článok 1 – SPÔSOB ROZHODOVANIA O PRIJATÍ ZA ČLENA V SSS: A. Podmienky členstva v SSS a B. Podávanie žiadosti o členstvo v SSS a jej náležitosti.

 

(Uverejnené: 11.09.2014; aktualizované 24. 1. 2022; 9. 1. 2024)