Návod na vyhľadávanie na webových stránkach Spolku slovenských spisovateľov

    1) Do rámika Hľadaný výraz napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať, napr. meno a priezvisko autora (resp. len jeho priezvisko) alebo názov článku (resp. jeho časť).
    2) Zvoľte si v rámiku Prehľadávaná sekcia, kde chcete hľadať – buď Všade, alebo v sekcii Články, resp. v sekcii Katalógy, v ktorých sa nachádza väčšina uverejnených príspevkov.
    3) Klinknite myšou na funkciu Hľadať.


Vyhľadávanie

Správa o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trnave od roku 2014 do roku 2016

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/sprava-o-cinnosti-odbocky-spolku-slovenskych-spisovatelov-v-trnave-od-roku-2014-do-roku-2016/
terárny život v meste Trnava. V  Slovenských pohľadoch publikovali recenzie, úvahy i vlastnú tvorbu Jaroslav Vlnka, Boris Brendza,Vladimíra Komorovská, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Miroslav Danaj, Jana Judínyová, Zlata Matláková

veľkosť:37,5 kB

Vladimíra Komorovská: Utešená família

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/vladimira-komorovska-utesena-familia/
Spolok slovenských spisovateľov Najstaršie spisovateľské združenie na Slovensku Vladimíra Komorovská: Utešená família Po troch tituloch Všivavé osudy (VSSS 2008), Papendeklová idylka (VSSS 2009) a  Bonvivánske chiaroscuro (VSSS 2010)

veľkosť:22 kB

Nekomerčný umelec – volajúci na púšti?

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/vladimira-komorovska-nekomercny-umelec-volajuci-na-pusti/
Spolok slovenských spisovateľov Najstaršie spisovateľské združenie na Slovensku Nekomerčný umelec – volajúci na púšti? VLADIMÍRA KOMOROVSKÁ     Ako prekladateľka beletrie, filozofických i odborných textov mám na konte 55 knižn

veľkosť:28,3 kB

PROGRAM KONGRESU

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/kongres-slovenskych-spisovatelov-2016/program-kongresu/
ublike 18.00 Iva Vranská-Rojková: Zahlušované svedomie národa 18.10 Pavol Tomašovič: Spisovateľ – cudzinec v dnešnej dobe 18.15 Vladimíra Komorovská: Nekomerčný umelec – volajúci na púšti 18.25 Anton Blaha: Nová legislatíva v ku

veľkosť:26 kB

Jubileá 2021

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/servis/jubilea/jubilea-2021/
55   Apríl * 8. 4. 1926 František Vnuk – 95 * 15. 4. 1941 Daniela Příhodová – 80 * 17. 4. 1941 Milan Holub – 80 * 17. 4. 1961 Vladimíra Komorovská – 60 * 22. 4. 1956 Miroslav Benka – 65 * 24. 4. 1946 Jozef Bily – 75 * 24. 4. 1941

veľkosť:31,6 kB

Literárny týždenník 7 – 8/2016

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/literarny-tyzdennik-7-8-2016/
e len zamestnanie (S jubilujúcim editorom, prekladateľom, dirigentom a organistom sa zhovára Anna Sláviková) ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA Vladimíra Komorovská: Sekáč Dalimír Stano: príbeh, blázon, fontána, myšlienka, obzor Ervin Nagy: Melan

veľkosť:22,1 kB

Literárny večer s Vladimírou Komorovskou a Dalimírom Stanom

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/literarny-vecer-s-vladimirou-komorovskou-a-dalimirom-stanom1/
čer so spisovateľkou a prekladateľkou Vladimírou Komorovskou a básnikom Dalimírom Stanom. Obaja autori čítali zo svojej najnovšej tvorby (V. Komorovská z pripravovaného románu Utešená família a D. Stano z básnickej zbierky myslím ) a

veľkosť:14,1 kB

Literárny večer s Vladimírou Komorovskou a Dalimírom Stanom

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/literarny-vecer-s-vladimirou-komorovskou-a-dalimirom-stanom1/
čer so spisovateľkou a prekladateľkou Vladimírou Komorovskou a básnikom Dalimírom Stanom. Obaja autori čítali zo svojej najnovšej tvorby (V. Komorovská z pripravovaného románu Utešená família a D. Stano z básnickej zbierky myslím ) a

veľkosť:14,1 kB

Literárny týždenník 13 – 14/2016

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/literarny-tyzdennik-13-14-2016/
: LITERÁRNY TÝŽDENÍK V OHROZENÍ – ANKETA Nevysychajúca studnica so životu vodou (odpovede na anketovú otázku: Tatiana Jaglová, Vladimíra Komorovská, Pavel Fábry, Juraj Kuniak, Ján Nagajda, Ivan Stadrucker, Davod Jordák, Oliver Šabí

veľkosť:18,8 kB

Záznamy: 1 - 10 zo 94
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 


Návrat do funkcie Vyhľadávanie na stránke www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk dosiahnete spätnou šípkou v internetovom vyhľadávači, ktorý používate, alebo kliknite myšou SEM.