MAJERNÍK, Miroslav: Preteky s časom: Príbehy ktoré sa nestali legendami (2015)

MAJERNÍK, Miroslav: Preteky s časom: Príbehy ktoré sa nestali legendami (2015)

Poviedková kniha vyše dvoch desiatok príbehov z názvom Preteky s časom a podnázvom Príbehy ktoré sa nestali legendami vychádza z reálnych udalostí prežitých v reálnom prostredí reálneho malého východoslovenského mestečka ľuďmi, žijúcimi si svoj život kdesi v ústraní hlavných politických a spoločenských zmien v polovici minulého storočia. Autor ako rozprávač sa usiloval už ako dieťa načúvať rozličným príbehom a historkám zo života ľudí okolo seba, ktoré sa ako dospelý pokúša vykresliť svojim čitateľom. Medzi ľuďmi nachádza čaro života a vecí, poukazuje na šťastie a nešťastie a na to, ako sa môže zmeniť jedno aj druhé. V humorne podfarbených príbehoch, ktoré nám rozohrejú srdce, dáva autor dôraz na citovú reakciu čitateľa, a nie na hodnotenie literárneho kritika. Vie, že humor nezabíja, ale lieči a humor, ktorý nám pripomína samých seba, nemôže uškodiť. Ide o príjemne čítanie pre všetkých, ktorí radi nahliadnu za oponu dejín ospalého malomesta a jeho obyvateľov, nachádzajúcich sa kdesi ďaleko za obzorom hlavných spoločenských udalostí – z pohľadu na míle vzdialenému prístupu a hodnotenia kabinetných historikov.

Miroslav Majerník (* 1950), PhDr., absolvent FF UPJŠ Prešov, prozaik, rozprávač príbehov, bloger, politický aktivista, námorný kapitán, montážnik železobetónových stavieb, budovateľ plynovodu Oremburg – západná hranica ZSSR, manažér, podnikateľ, vedúci štátny úradník a diplomat, je členom Spolku slovenských spisovateľov.

 

***

Bibliografický záznam:

 MAJERNÍK, Miroslav: Preteky s časom: Príbehy ktoré sa nestali legendami 1. vyd. Stropkov: vlastným nákladom, 2015. 170 s. ISBN 978-80-971957-1-7 (viaz.).

 

(Zdroj: Knižná novinka člena SSS – formulár, MM, e-mail zo 4. 8. 2017)

 

Iná kniha autora:

MAJERNÍK, Miroslav: Záhadná tuláčka. 1. vyd. Stropkov: vlastným nákladom, 2017. 160 s. ISBN 987-80-972571-0-1 (viaz.).

 

MEDAILÓN člena SSS: Miroslav Majerník