Miroslav Majerník: Zajmite uhorského kráľa

Miroslav Majerník: Zajmite uhorského kráľa

Dobrodružný historický román slovenského spisovateľa MIROSLAVA MAJERNÍKA je plný intríg a zvratov v boji o uhorský trón z druhej polovice 15. storočia a bude pre čitateľa poučnou investíciou na spoznanie málo známych historických udalostí v pohnutých stredovekých dejinách na súčasnom území Slovenska. Spisovateľ ako znalec tisícročnej slovenskej histórie, ktorá sa formovala v područí spoločného Uhorského kráľovstva, detailne vykresľuje charaktery stredovekých mocných uhorských veľmožov, vysokého kléru, ale aj bežných nájomných vojakov, remeselníkov i robotných ľudí, ktorí sa zúčastnili na poľskom sprisahaní proti dosadenému uhorskému kráľovi Matejovi Korvínovi. Autor precízne sleduje večné ľudské slabosti vtedajších mocných v boji o moc a dáva ich ako negatívny príklad nám súčasníkom. Zdá sa však, že ľudstvo sa vekmi nepoučilo a zrejme ani nepoučí. Ľudská bytosť, ktorú Boh stvoril na svoj obraz, sa, česť výnimkám, nemení. Človek v každej epoche baží po moci a bohatstve a neštíti sa intríg, podrazov, ani zrady a vraždy, len aby sa dostal k cieľu a stal sa ešte mocnejší a bohatší. Zamyslime sa nad tým, lebo dejiny sa v rozličných obmenách opakujú.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

 

***
Bibliografický záznam:
Miroslav Majerník: Zajmite uhorského kráľa. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2024, 1. vyd., 208 s., ISBN 978-80-8202-230-1