MAJERNÍK, Miroslav: Ježiško na bicykli: Smiešno-smutné obrázky z čias nedávno minulých (2022)

MAJERNÍK, Miroslav: Ježiško na bicykli: Smiešno-smutné obrázky z čias nedávno minulých (2022)

Autor podobne ako v svojich predchádzajúcich literárnych dielach aj v tejto knižke dokazuje, že je výborným rozprávačom príbehov – so zmyslom pre detail, dramatické zápletky, ktoré adekvátne prepletá humornými prídavkami, odpozorovanými z reálneho života.

Už názov knižky i ústredného príbehu Ježiško na bicykli napovedá, že nejde len o vyrozprávanie príbehov s takmer detektívnymi zápletkami, pretože autor na ich pozadí alebo paralelne s nimi odhaľuje celú spleť ľudských vzťahov v spomienkových návratoch do čias jeho detstva, mladosti, ale aj v pranierovaní súčasnosti. Čitateľ sa stáva akoby aktérom toho všetkého, lebo často musí premýšľať, že nejeden príbeh akosi zapadá aj do jeho života, aj keď možno v iných súvislostiach a s inými osobami. S Ježiškom na bicykli prežívame nostalgicky krásnu realitu čias, ktorá je nám aj našim deťom známa len z rozprávania starých rodičov, ale chceli by sme ju azda zažiť aspoň jediný raz v živote. Spolu tŕpneme so strateným malým chlapcom. Zamýšľame sa nad dôsledkami nežnorevolučných udalostí, ktoré nám všetkým zmenili život a v konečnom dôsledku okrem proklamovaného hesla, že „láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou,“ pripravili nám súčasníkom neraz tragikomické situácie dnešných čias, ako je strata zamestnania a nepochopenia, že aj zlo víťazi nad dobrom. Príbehy, ktoré vás určite zaujmú, tak v tomto kontexte nadobúdajú realistické rozmery, pravdaže, so šťastným koncom, ale čitateľa nepriamo nútia sa aj zamýšľať, že čo keby... že stačilo tak málo... a človek nevie, či sa má smiať alebo plakať, lebo to čo sa odohráva v jeho príbehoch, je také autentické.

***
Bibliografický odkaz:
MAJERNÍK, Miroslav: Ježiško na bicykli: Smiešno-smutné obrázky z čias nedávno minulých. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2022, 1. vyd., 191 s., ISBN: 978-80-8202-175-5 (viaz.)

***

Ďalšie knihy autora:

***

MEDAILÓN  člena Spolku slovenských spisovateľov: MIROSLAV MAJERNÍK