Literárny týždenník 25 – 26/2023

Literárny týždenník 25 – 26/2023

Literárny týždenník 25 – 26 z 9. novembra 2023 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra, šéfredaktor LT: K 35. výročiu založenia Literárneho týždenníka

30. VÝROČIE VZNIKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY/POLEMIKA

* Ladislav Vrtel: Korene štátnych symbolov Slovenskej republiky

SÚŤAŽ/LITERATÚRA/OCENENIA

* Literárny fond udelil ceny: Za najlepšie slovesné diela v slovenskom jazyku, v jazykoch národnostných menšín, za vedeckú literatúru a za preklady

MÉDIÁ/ODBER

* Podporte ostrakizovaný Literárny týždenník finančnými darmi alebo filantropickou inzerciou

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 31. 10. 2023)

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie

* Predplaťte si Literárny týždenník (pri abonentskom odbere je cena 1 dvojčísla LT 1,50 €, v stánkovom predaji 2,00 €)

GLOSY

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

VÝROČIE/PÔVODNÁ A PREKLADOVÁ LITERATÚRA/ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

* Podujatia k 100. výročiu vzniku Spolku slovenských spisovateľov: Poetická karavána s Poéziou bez hraníc

GLOSA

* Jana Šimulčíková: Bez ružových okuliarov: Ako nepokaziť dieťa výchovou

ANALÝZY A PROGNÓZY

Stanislav Hvozdík: Volanie po osobnostiach

FEJTÓN

* Vladimír Blaho: Na fejtónovú nôtu: S ľudom nižšie, ale kam?

REPORTÁŽ/PAMIATKY/LITERATÚRA

* Pavol Dinka: Navštívili sme výstavu Michalská veža: Po rekonštrukcii: Vzácne historické artefakty

FILM/DEJINY/VÝROČIE

* Dagmar Jordová: Filmové zážitky poskytol XVIII. ročník Cinematiku v Piešťanoch. V Zoborskej listine z roku 1113 sa píše o mestách Piešťany a Bojnice: Medzinárodný filmový festival a významné výročia

OPERA/SKLADATEĽSKÁ TVORBA/JUBILEUM

* Životné jubileum slovenského hudobného skladateľa VÍŤAZOSLAVA KUBIČKU: Majster duchovných opier

HUDBA

* Skončili sa Bratislavské hudobné slávnosti 2023: Neopakovateľné divácke zážitky

OPERA

* Vladimír Blaho: V Slovenskom národnom divadle uviedli premiéru svetoznámej Verdiho opery Nabucco: Dôraz na univerzálnosť príbehu

* Jano Rácz: Inak o opere Nabucco

OSOBNOSŤ/JUBILEUM/LITERATÚRA/POLITIKA

* Štefan Packa: M. R. + M. R. = dve osobnosti slovenskej literatúry z Liptova

* Igor Brezina: Pripomenuli si 135. výročie narodenia slovenského prozaika, dramatika, básnika, politika a evanjelického kňaza: Martin Rázus – tribún a svedomie národa

SERVIS

* Lukáš Perný: Úspešná finisáž v Dome MS

* Zlata Matláková: Záchrana sveta podľa ETELY FARKAŠOVEJ

EDIČNÉ TITULY/KNIŽNÁ NOVINKA KRAJANSKÝCH SLOVÁKOV

* ALMANACH XXIII – SLOVÁCI V POĽSKU. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2022. 1. vyd. 312 s. ISSN 1233-0250 (brož.)

VIZUÁLNE UMENIE/MAĽBA/SOCHÁRSTVO

* Mária Kovalčíková: Magické príbehy PETRY ŠTEFANKOVEJ

* Janka Martincová: Lietajúca duša v dreve

ROZHOVOR

* Zhovárame sa s IVANOU JURÁČKOVOU, starostkou obce Vinosady a predsedníčkou Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky: Úspešný a zdravý vidiek je predpokladom silného štátu (Zhovára sa Ivan Macko)

PREKLADOVÁ TVORBA/POÉZIA

* Angela Dimchevová: More; Závisť; Tajomstvo; Vlasť; Chvíľa; Tulipán; Bell; Kvet; Koniec; Esencia (Z bulharčiny preložila Hana Košková)

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Martin Vlado: Mám všetko, čo nepotrebujem

PÔVODNÁ A PREKLADOVÁ TVORBA/PRÓZA/KRAJANSKÍ SLOVÁCI

* Daniel Pixiades: Ona a kocúr

* Medailón DANIELA PIXIADESA

SLOVENSKÝ VIDIEK/SEMINÁRE A KONFERENCIE

* Ivan Macko: Úspešná konferencia o slovenskom vidieku v Pieninách: „Prosperujúci vidiek – silný štát“

* Účastníci konferencie Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike – „Prosperujúci vidiek – silný štát“: Závery a odporúčania pre štátne a samosprávne orgány

PÔVODNÁ TVORBA/ESEJ

* Miroslav Pius: Požehnané zrno

RECENZIE

* Milan Kenda: S komunikatívnou poéziou proti nacizmu (ŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Tamara: Prípad Erich Kästner: Lyrikou proti totalite: Roky odporu 1923 – 1933. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2022, 1. vyd., 293 s., ISBN 978-80-8202-173-1)

* Ján Maršálek: Mapovanie histórie (PÁLENÍK, Jozef: Storočnica Kostola vo Svinnej a cirkevné dejiny obce. Svinná: Obecný úrad Svinná, 2023, 1. vyd., 149 s., ISBN 978-80-570-5070-4)

* Hana Košková: Cez siločiary domova k veršom – aj s citlivými detskými kresbami. (DRAGULOVÁ FAKTOROVÁ, Danuša: Za lesom. Bratislava: Daxe, 2023, 1. vyd., 47 s., ISBN 978-80-8241-026).

ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI

* Dušan Mikolaj: Návrh nového zákona o zahraničných Slovákoch: Testovanie štátnej kultúrnej politiky

JUBILEUM/LITERATÚRA

* Životné jubileum ETELY FARKAŠOVEJ, slovenskej spisovateľky, prozaičky, poetky, esejistky, filozofky

SERVIS/OCENENIA

* Jana Borguľová: Slovenskú literárnu vedkyňu SLAVOMÍRU OČENÁŠOVÚ ŠTRBOVÚ a českého novinára a spisovateľa STANISLAVA MOTLA ocenili Národnými cenami Vojtecha Zamarovského: Stretnutie s ľuďmi ako zázrak

JUBILEUM/PREKLADOVÁ LITERÁRNA TVORBA

* Jana Borguľová, Štefan Cifra: K jubileu prekladateľky VIERY HEGEROVEJ

AKTUALITY/PODUJATIA

* Ružena Šípková: Beseda o významných osobnostiach Trnavy: Pantheon Malého Ríma 2023

NEKROLÓG

* Mária Bátorová: Odišiel indický prekladateľ slovenskej literatúry (Amrit Mehta)

LiTERÁRIUM 2023

* Milan Kupecký: Z nechránenej dielne aforistu; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Alexander Scholz: Reflexie

* Emil Poláčik: Balady: Prokurátorská; Všeľudská; Ewergreenová; Všeobecná; Ufónska; Skúsenostná

* Tomáš Turner: Šľak ma trafí; To práve; Šarlatánstvo; Život po živote

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Zmráka sa; Smútok za jarmokmi; Ukradnú ti všetko

* Ján Grešák: Satirikon: Prax relativity; Skorumpovaný politik; Krédo kajúcnika; Evolučná prax

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Naša krajina? Alebo republika, štát, vlasť, otčina...

 

Kresby: Ľubomír Kotrha