Ďakujeme za finančné dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal (K 16. 10. 2023)

18.10.2023 18:08

K 16. októbru 2023 podporili finančným darom Literárny týždenník darcovia Emília Bučková (300 €), Andrej Ferko (100 €), Peter Kӧnig (5 €), Emil Borčin (40 €) a i.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Ďakujeme aj za e-maily, v ktorých sa zriekate honorárov v prospech záchrany Literárneho týždenníka.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich darov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať. Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a distribúciu v roku 2023.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia