Andrea Trusková: Odtiene svetla

Andrea Trusková: Odtiene svetla

Andrea Trusková (* 1969) je viacnásobná laureátka celoslovenskej Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára, v ktorej získala v žánri poézie 1. miesto v roku 2019 v kategórii dospelí (nad 20 rokov) a v roku 2016 bez ohľadu na kategóriu. Podľa predsedu poroty súťaže, básnika Jaroslava Rezníka „je prekvapujúco zrelým hlasom v súčasnej slovenskej lyrike. Vykazuje všetky formálne znaky modernej poézie, no pritom si zachováva originálnu jedinečnosť svojho básnického rukopisu. Ba čo viac – okrem krásy metaforickej obraznosti prináša aj hlboké myšlienkové posolstvo a závažný obsah o morálnych hodnotách súčasnej spoločnosti, a to nielen v rámci slovenského priestoru, ale aj širšie. Prvé dve časti zbierky“ Odtiene svetla, ktorú jej vydal Spolok spisovateľov (2019), „môžeme spokojným svedomím charakterizovať ako poému o prirodzenej láske – muža a ženy, ktorá občas môže mať aj výtlky, ale tie vždy vie prekryť hlbočina požehnaného vzťahu. Aj verše nasledujúcich dvoch častí sú o láske – k bohu ako k absolútnej hodnote Božej aktivity. A tak v jej poézii je všetko zavinuté do priesvitného, ale pevného plátna lásky, lebo – ako hovorí poetka – „Boh sa deje potichu“.

Vyšlo v Spolku slovenských spisovateľov.

Rozmery: 120 x 175 mm, počet strán: 89, tvrdá väzba

ISBN 978-80-8194-118-4