Opustil nás ADOLF KOBELA, regionálny historik, národovec, učiteľ, športovec a člen SSS

08.04.2024 13:48

Medailón člena SSS: Adolf Kobela (†)

 

Vo veku nedožitých 88 rokov nás navždy opustil ADOLF KOBELA, Mgr., pedagóg, historik, autor monografií o obciach a osobnostiach, národovec, publicista, športovec. Narodil a 25. júla 1936 v Bolešove ako najstaršie zo štyroch detí. Po svadbe s manželkou Štefániou, rod. Knápkovou, s ktorou mali dve dcéry Darinu a Ľubicu, sa usadil v Borčiciach (1958), kde žil a tvoril. Zomrel 28. marca 2024.

***

Adolf Kobela bol dlhoročným členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS), jeho odbočky v Trenčianskom kraji. Bol milý, vzácny, inšpiratívny a charizmatický človek. Rozdával celý život. Celý život pomáhal žiť, povzbudzoval. Celý život miloval Slo­vensko a slovenský národ. Celý život sa usiloval, aby sme nielen nestratili, ale vytrvalo budovali hodno­ty, ktoré pomáhajú národom prežiť– vieru, vzťah k rodine, vlasti, vzťah k poctivej práci i k poctivé­mu prístupu k životu. Aj napriek zdravotnému obmedzeniu až do konca života aktívne spolupracoval so študentmi, diplomantmi, doktorandmi. Jeho poznatky boli o to cennejšie, že vďaka neuveriteľnej pamäti presne rozoznával deformovanie historických faktov a z osobne nažitého vedel, že premnohé udalosti sa odohrali inak, ibaže verejnosti sa tieto fakty cielene zneprístupňujú a zamlčiavajú, a tak ich po celý život uvádzal na správnu mieru.

Slovenská kultúrna verejnosť v ňom stráca zanieteného autora i neúnavného propagátora regionálnej literárnej histórie, miestnych historických osobností nadregionálneho významu, ktorých odkaz celý život sprítomňoval v periodikách, knihách i v osobných rozhovoroch.

Pozostalým a priateľom vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť.

MARGITA IVANIČKOVÁ, tajomníčka odbočky SSS v Trenčianskom kraji
ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a šéfredaktor LT

(Čitať VIAC)