NOMINÁCIE KNÍH ZA ROK 2019 – Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov

11.11.2020 19:26

ZOZNAM NOMINOVANÝCH KNÍH v Súťaži o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov za rok 2019

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry, vydané v minulom kalendárnom roku, a v rámci nich môže udeliť aj prémie. Udeľovanie cien a prémií sa riadi podľa Štatútu výročných cien SSS (ďalej Štatút), ktorý schválilo Predstavenstvo SSS (PSSS) 14. 11. 2017 a novelizovalo 30. 4. 2019. Zloženie odbornej komisie (ďalej komisia) súťaže schvaľuje PSSS, jej činnosť koordinuje podľa Štatútu tajomník SSS, ktorý je jej riadnym členom s hlasovacím právom. Komisia pracuje v sekciách vytvorených podľa kategórií. (Pritom sa uplatňuje pravidlo, že ak je členom komisie autor, ktorý v sledovanom roku vydal knihu, nehodnotí kategóriu, v ktorej mu kniha vyšla.)
Do tohtoročnej súťaže kníh, ktoré vyšli v roku 2019, prišlo 85 kníh.
Odborná komisia pracovala v zložení: Štefan Cifra (tajomník SSS a komisie), Alexander Halvoník, Tatiana Jaglová, Katarína Koláriková, Zuzana Kováčová, Július Lomečík, František Ruščák, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá a Igor Válek.
Návrh zoznamu nominovaných kníh na ceny a prémie SSS, ktorý tvorí spravidla tri nominácie za každú kategóriu, podľa hodnotenia porotcov zostavuje a predkladá na vedomie členom PSSS tajomník SSS. Nominácie sú zoradené abecedne.
Spomedzi nominovaných kníh sa uskutoční anketa o Cenu čitateľa na webových stránkach SSS.

ČÍTAŤ VIAC

 

HASOVANIE: Ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov za knihy vydané v roku 2019 – CENA ČITATEĽA (DO 30. 11. 2020)