V Ars litere na Rádiu De­vín – JÚLIUS LOMENČÍK (vedúci redaktor Orla tatranského) a ANDRIJAN TURAN (redaktor časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie DOTYKY) – zhovára sa BORIS BRENDZA (30. 6. 2021)

30.06.2021 14:12

Rozhovor v Ars litere – v rubrike Literárne časopisy dnes – zo stredy 30. 6. 2021 je v archíve Slo­venského rozhlasu: TU.

  • Július Lomenčík, doc. PedDr., PhD., literárny vedec, básnik, kulturológ, povolaním vysokoškolský pedagóg, vedúci redaktor Orla tatranského (príloha SNN), sa narodil sa 15. 1. 1961 v Lučenci, žije v Banskej Bystrici. Je členom Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov a členom odbočky SSS v Banskej Bystrici, členom Matice slovenskej, členom Miestneho odboru MS a Krajskej rady MS v B. Bystrici, pedagogického a jazykovedného odboru MS. Vyšli mu dve básnické zbierky, samostatne alebo v spoluautorstve napísal sedem odborných najmä národopisných publikácií a v spoluautorstve štyri literárnovedné publikácie.

  • Viac tu: Július Lomenčík, medailón člena SSS
  • Adrijan Turan, básnik, prozaik, novinár a publicista v slobodnom povolaní, redaktor časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky, sa narodil 6. 10. 1962 v Bratislave, kde aj žije; je synom autora kníh pre deti a mládež Jána Turana a prozaičky Jany Šrámkovej. Je členom Spolku slovenských spisovateľov. Vyšlo mu desať básnických zbierok, publikoval vo viacerých antológiách poézie a prózy.

  • Viac tu: Ad rijan Turan, LIC; Adrijan Turan, vydavateľstvo Formát
  • Boris Brendza, Mgr., PhD., básnik, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS), šéfredaktor časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky, dramaturg a moderátor relácie Ars litera na Rádiu Devín Slovenského rozhlasu RTVS, spoluzakladateľ a knižný editor Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky, spoluzakladateľ a spoluorganizátorom úspešnej celoštátnej súťaže mladých básnikov Cena Rudolfa Fabryho v Budmericiach, vysokoškolský pedagóg, narodil sa 2. 2. 1979 v Bratislave, kde aj vyrastal a žije. Je autorom štyroch básnických zbierok.

  • Viac tu: Boris Brendza, medailón člena SSS
 
***
Literárne časopisy dnes – Dotyky, Orol tatranský
17,00 - 18,00 Lit-dram. útvar
Ars litera
Literárne časopisy dnes