DÔLEŽITÉ OZNAMY o zmene termínov a zrušení podujatí

25.03.2020 00:05

Vzhľadom na opatrenia štátnych orgánov, ktoré súvisia s prevenciou pred šírením koronavírusu, sa menia termíny podujatí alebo sa rušia podujatia:

* Predĺženie uzávierky SÚŤAŽE O CENY A PRÉMIE SSS (nový termín uzávierky: streda 8. apríla 2020)

* ZMENA TERMÍNU KONANIA ČLENSKÉHO ZHROMAŽDENIA SSS

* Zrušenie plánovaných literárnych podujatí SLOVESNÁ JAR v Martine a TATRANSKÁ LITERÁRNA JAR

* Odloženie odhalenia pamätnej tabule autorovi sochy MARTINA KUKUČÍNA Ivanovi Meštrovićovi a manželom Rudinskovcom