ZMENA TERMÍNU KONANIA ČLENSKÉHO ZHROMAŽDENIA SSS

25.03.2020 01:03

Vážení členovia Spolku slovenských spisovateľov,

vzhľadom na opatrenia štátnych orgánov, ktoré súvisia s prevenciou pred šírením koronavírusu, Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (SSS) schválilo formou per rollam (e-mailmi) posunutie plánovaného termínu konania členského zhromaždenia z pôvodného termínu 23. apríla t. r. na nový termín na konci mája, resp. v júni 2020 s tým, že konkrétny termín, miesto a program členského zhromaždenia schváli na svojom zasadnutí po Veľkej noci vo štvrtok 16. apríla 2020.

Informáciu o presnom termíne a mieste konania členského zhromaždenia uverejníme v Literárnom týždenníku a podľa Stanov SSS zašleme pozvánky všetkým členom SSS.

Ďakujeme za pochopenie.

MIROSLAV BIELIK, predseda SSS