Odloženie odhalenia pamätnej tabule autorovi sochy MARTINA KUKUČÍNA Ivanovi Meštrovićovi a manželom Rudinskovcom

25.03.2020 00:23

Vzhľadom na opatrenia štátnych orgánov, ktoré súvisia s prevenciou pred šírením koronavírusu, sa nebude konať plánované odhalenie pamätnej tabule autorovi sochy MARTINA KUKUČÍNA Ivanovi Meštrovićovi a manželom Rudinskovcom, ktoré sme prisľúbili uskutočniť vo februári, resp. marci t. r. – na základe úspešného zavŕšenia finančnej zbierky na pamätnú tabuľu – v Literárnom týždenníku 1 – 2 z 15. januára 2020.

Nový termín uverejnímev Literárnom týždenníku a pozveme naň aj všetkých darcov, ktorým ešte raz úprimne ďakujeme.

Redakcia