Traja laureáti Cien SSS za rok 2014: Alexander Halvoník (vpredu vľavo), Július Balco s manželkou (v strede) a básnik Ján Tazberík (vpravo), ktorý získla Cenu SSS za rok 2014 za poéziu. Letná čitáreň U červeného raka 3. 7. 2015 Foto: Štefan Cifra

Traja laureáti Cien SSS za rok 2014: Alexander Halvoník (vpredu vľavo), Július Balco s manželkou (v strede) a básnik Ján Tazberík (vpravo), ktorý získla Cenu SSS za rok 2014 za poéziu. Letná čitáreň U červeného raka 3. 7. 2015 Foto: Štefan Cifra