Jazykovedec Ján Kačala (vľavo) získal Cenu SSS za rok 2014 za odbornú literatúru. Vľavo predseda SSS Miroslav Bielik

Jazykovedec Ján Kačala (vľavo) získal Cenu SSS za rok 2014 za odbornú literatúru. Vľavo predseda SSS Miroslav Bielik