Alexander Halvoník (tretí zľava) preberá Cenu SSS za rok 2014 za detskú literatúru od predsedu SSS Miroslava Bielika. Vľavo Margita Ivaničková, členka PSSS, vpravo Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS. Letná čitáreň U červeného raka 3. 7. 2015

Alexander Halvoník (tretí zľava) preberá Cenu SSS za rok 2014 za detskú literatúru od predsedu SSS Miroslava Bielika. Vľavo Margita Ivaničková, členka PSSS, vpravo Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS. Letná čitáreň U červeného raka 3. 7. 2015