Etela Farkašová preberá Prémiu LF od podpredsedu Sekcie LF pre pôvodnú tvorbu Erika Ondrejičku

Etela Farkašová preberá Prémiu LF od podpredsedu Sekcie LF pre pôvodnú tvorbu Erika Ondrejičku