Ján Tazberík preberá Prémiu LF od podpredsedu Sekcie LF pre pôvodnú tvorbu Erika Ondrejičku. Vpravo riaditeľ LF Ladislav Szerdahély a prededníčka odbornej poroty Ľubica Suballyová

Ján Tazberík preberá Prémiu LF od podpredsedu Sekcie LF pre pôvodnú tvorbu Erika Ondrejičku. Vpravo riaditeľ LF Ladislav Szerdahély a prededníčka odbornej poroty Ľubica Suballyová