Sergej Makara preberá Prémiu od riaditeľa LF Ladislava Serdahélyho

Sergej Makara preberá Prémiu od riaditeľa LF Ladislava Serdahélyho