Z besedy vo Vzdelávacom centre Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 21. 3. 2018. Iveta Zaťovičová a Roman Michelko (vpravo). Foto: archív

Z besedy vo Vzdelávacom centre Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 21. 3. 2018. Iveta Zaťovičová a Roman Michelko (vpravo). Foto: archív