Jaroslav Rezník (zľava) a Štefan Cifra na besede v Matici slovenskej v Banskej Bystrici 21. 3. 2018. Foto: archív

Jaroslav Rezník (zľava) a Štefan Cifra na besede v Matici slovenskej v Banskej Bystrici  21. 3. 2018. Foto: archív