Z besedy so študentmi a členmi odbočky SSS v Banskej Bystrici vo Vzdelávacom centre Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela 21. 3. 2018. Foto: archív

Z besedy so študentmi a členmi odbočky SSS v Banskej Bystrici vo Vzdelávacom centre Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela 21. 3. 2018. Foto: archív