Z besedy v Univerzitnej knižnici UMB 21. 3. 2018 v B. Bystrici. Jaroslav Schulz (vľavo) a Roman Michelko. Foto: Jana Chorvátová

Z besedy v Univerzitnej knižnici UMB 21. 3. 2018 v B. Bystrici. Jaroslav Schulz (vľavo) a Roman Michelko. Foto: Jana Chorvátová