Z besedy v Univerzitnej knižnici UMB v B. Bystrici, 2018. Foto: Jana Chorvátová

Z besedy v Univerzitnej knižnici UMB v B. Bystrici, 2018. Foto: Jana Chorvátová