Z besedy v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela 21. 3. 2018 v Banskej Bystrici. Foto: Jana Chorvátová

Z besedy v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela 21. 3. 2018 v Banskej Bystrici. Foto: Jana Chorvátová