Z besedy so študentmi a členmi odbočky SSS v B. Bystrici v Univerzitnej knižnici UMB 2018. Foto: Jana Chorvátová

Z besedy so študentmi a členmi odbočky SSS v B. Bystrici v Univerzitnej knižnici UMB 2018. Foto: Jana Chorvátová