Z besedy so študentmi a členmi odbočky SSS v B. Bystrici v Univerzitnej knižnici UMB 21. 3. 2018. Foto: Štefan Cifra

Z besedy so študentmi a členmi odbočky SSS v B. Bystrici v Univerzitnej knižnici UMB 21. 3. 2018. Foto: Štefan Cifra