Z besedy so študentmi a členmi odbočky SSS v Banskej Bystrici v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela 21. 3. 2018. Foto: Štefan Cifra

Z besedy so študentmi a členmi odbočky SSS v Banskej Bystrici v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela 21. 3. 2018. Foto: Štefan Cifra