Zástupcovia Spolku slovenských spisovateľov pre sochou Mateja Bela pred Univerzitou Mateja Bela. VD SSS 21. 3. 2018 v B. Bystrici. Foto: archív

Zástupcovia Spolku slovenských spisovateľov pre sochou Mateja Bela pred Univerzitou Mateja Bela. VD SSS 21. 3. 2018 v B. Bystrici. Foto: archív