Zástupcovia Spolku slovenských spisovateľov pre sochou Mateja Bela pred Univerzitou Mateja Bela. Vydavateľské dni SSS 21. 3. 2018 v Banskej Bystrici. Foto: archív

Zástupcovia Spolku slovenských spisovateľov  pre sochou Mateja Bela pred Univerzitou Mateja Bela. Vydavateľské dni SSS 21. 3. 2018 v Banskej Bystrici. Foto: archív