Zo stretnutia zástupcov SSS s rektorom Univerzity Mateja Bela Vladimírom Hiadlovským (v strede). Vydavateľské dni SSS 21. 3. 2018 v Banskej Bystrici. Foto: Dagmar Kubišová

Zo stretnutia zástupcov SSS s rektorom Univerzity Mateja Bela Vladimírom Hiadlovským (v strede). Vydavateľské dni SSS 21. 3. 2018 v Banskej Bystrici. Foto: Dagmar Kubišová