Zo stretnutia zástupcov SSS s rektorom Univerzity Mateja Bela Vladimírom Hiadlovským (v strede). VD SSS 21. 3. 2018 v B. Bystrici. Foto: Dagmar Kubišová

Zo stretnutia zástupcov SSS s rektorom Univerzity Mateja Bela Vladimírom Hiadlovským (v strede). VD SSS 21. 3. 2018 v B. Bystrici. Foto: Dagmar Kubišová