Jozef Leikert, predseda Klubu literatúry faktu na Slovensku (vľavo), ako referujúci na seminári o Antonovi Hykischovi 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra

Jozef Leikert, predseda Klubu literatúry faktu na Slovensku (vľavo), ako referujúci na seminári o Antonovi Hykischovi 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra